Párová akrobacia s Helenou Škovierovou

Párová akrobacia s Helenou Škovierovou

Budeme sa venovať akrobacií v páre a v skupine, ale aj pozemnej akrobacii (stojky, kotúle, premety…). Budeme pracovať s ťažiskom a vyvažovaním v páre, stavať ľudské pyramídy, ale aj využívať rôzne iné akrobaticko-pohybové princípy (kontaktná improvizácia, tanečná akrobacia…). Budeme pracovať nie len na správnej technike, ale aj na tvorivom prístupe k akrobacií. Na kurz netreba mať partnera.

Kto je Helena Škovierová

Helena Škovierová vyštudovala bábkoherectvo na VŠMU a keramický dizajn na ŠÚV v Bratislave, je jednou zo zakladateliek prvej školy nového cirkusu na Slovensku Cirkuskus a zároveň jej umeleckou vedúcou, lektorkou a performerkou. Venuje sa najmä vzdušnej a párovej akrobacii a klauniáde a vo svojej divadelnej tvorbe sa snaží spájať novocirkusové princípy s vizuálnym a pohybovým divadlom. Spolupracuje s divadlami na Slovensku ale aj v zahraničí, či ako herečka-performerka-akrobatka alebo ako choreografka (DAB Nitra, SND, NDB, divadlo Malá scéna STU, divadlo Facka,…). V oblasti cirkusu sa neustále vzdeláva najmä v zahraničí (Estónsko, Anglicko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Česko,… ). Popri tom sa venuje aj scénografii a najmä kostýmovej tvorbe.  

Social Share