Scénická žatva

festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu
21. 10. - 24. 10. 2021 v Martine
10 . ročník
Scénická žatva 2021

EKO ĎALEJ?: Festival sú ľudia

Scénická žatva už dávno nie je žiadny vetchý smrečok, ktorý by vykýval hocijaký záchvev vetra. Ako sa ukázalo, nezlomí ju ani smršť, ktorá sa celým svetom prehnala a stále podchvíľou vyčíňa.

Čítať viac »

Program festivalu

Môžete sa tešiť na divadelné predstavenia, recitácie a diskusie o slovenskom neprofesionálnom divadle.

Štvrtok 21. 10. 2021

10:00

Otvorenie krajskej súťaže Turčianske Javisko 2021

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých v Žilinskom kraji.

10:45

Rebeka  (20')

DS Teatro in vitro, ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina

Štúdio SKD

#TurčianskeJavisko

12:40

Au-pairky  (20')

DS Fireball, ZUŠ Ľudovíta Fullu, Ružomberok

Štúdio SKD

#TurčianskeJavisko

13:30

Potulné dividlo  J+T, Medzibrod

viac…

V prípade zlého počasia bude program v Café Brept.

Divadelné námestie

#ScénickáŽatva

15:00

DS Elenky z Mudroňky, ZUŠ Mudroňa, Martin

viac…

Štúdio SKD

#TurčianskeJavisko

#ScénickáŽatva

17:00

DDS Jednosmerka , Nitra

viac…

BarMuseum

#ScénickáŽatva

19:00

Improvizovaný film divadla Gasparego, r. Ján Mikuš

viac…

Café Brept

#offprogram

20:30

Krátke filmy, ktoré sa zúčastnili na súťaži Cineama 2020

viac…

Café Brept

#offprogram

Štvrtok 21. 10. 2021

10:00

Otvorenie krajskej súťaže Turčianske Javisko 2021

Krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých v Žilinskom kraji.

10:45

Rebeka  (20')

DS Teatro in vitro, ZUŠ Ladislava Árvaya, Žilina

Štúdio SKD

#TurčianskeJavisko

12:40

Au-pairky  (20')

DS Fireball, ZUŠ Ľudovíta Fullu, Ružomberok

Štúdio SKD

#TurčianskeJavisko

13:30

Potulné dividlo  J+T, Medzibrod

viac…

V prípade zlého počasia bude program v Café Brept.

Divadelné námestie

#ScénickáŽatva

15:00

DS Elenky z Mudroňky, ZUŠ Mudroňa, Martin

viac…

Štúdio SKD

#TurčianskeJavisko

#ScénickáŽatva

17:00

DDS Jednosmerka , Nitra

viac…

BarMuseum

#ScénickáŽatva

19:00

Improvizovaný film divadla Gasparego, r. Ján Mikuš

viac…

Café Brept

#offprogram

20:30

Krátke filmy, ktoré sa zúčastnili na súťaži Cineama 2020

viac…

Café Brept

#offprogram

Zmena programu vyhradená

O festivale

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Toto podujatie sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach. Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu). Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia. Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

Odborná porota

Ľubo Bukový

Ľubomír Bukový

divadelný a filmový herec

Zuzana Galková

Zuzana Galková

divadelná režisérka a dramaturgička

Jaroslav Válek

Jaroslav Válek

scénograf

Katarína Kitzingerová

Katarína Hitzingerová

porotkyňa

Miesto

Martin

Slovenské komorné divadlo, Martin
BarMuseum
Divadelné námestie

Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Finančne podporilo

Pod záštitou primátora mesta Martin Jána Danka.

Hlavný partner

Podporovateľ

Partneri

Mediálni partneri

Kontakty

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

IČO: 00164615
DIČ: 2020829888

Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Programový riaditeľ festivalu

Mgr. art. Matej Moško, PhD.
matej.mosko@nocka.sk
+421 908 303 617

Kontakt pre marketing a propagáciu

Elena Lipianska
elena.lipianska@nocka.sk
+421 2 204 71 266, +421 918 817 127

Kontakt pre médiá

Alexandra Žilavá
alexandra.zilava@nocka.sk
+421 2 204 71 270, +421 948 247 144

Tlačové správy
Logo na stiahnutie

Kontakty na produkciu

Elena Lipianska
elena.lipianska@nocka.sk
+421 2 204 71 266, +421 918 817 127

Ľudmila Iványiová – kontakt pre zmluvy účinkujúcich
ludmila.ivanyiova@nocka.sk
+421 2 204 71 244, +421 918 716 030

Napíšte nám

Ak chcete prihlásiť svoje dielo do niektorej z postupových súťaží, vyplňte prosím elektronickú prihlášku, ktorú nájdete priamo na stránkach jednotlivých celoštátnych súťaží.

Ak máte iné otázky alebo návrhy k festivalu Scénická Žatva, neváhajte nám poslať správu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach