97 ročník

SCÉNICKÁ ŽATVA

festival slovenských divadelných súborov a prehliadka s medzinárodnou účasťou

Martin

28. 8. – 1. 9. 2019

Žatvy dennica 5
2. 9. 2019

Žatvy dennica 5

Scénická žatva 2019 – Žatevný denník. Čítanie na mrchavé časy záhaľky.

Čítať viac
Žatvy dennica 4
1. 9. 2019

Žatvy dennica 4

Scénická žatva 2019 – Žatevný denník. Čítanie na mrchavé časy záhaľky.

Čítať viac
Videodenník 2019 – deň štvrtý
31. 8. 2019

Videodenník 2019 – deň štvrtý

Scénická žatva 2019 – Videodenník – Deň štvrtý

Čítať viac
Žatvy dennica 3
31. 8. 2019

Žatvy dennica 3

Scénická žatva 2019 – Žatevný denník. Čítanie na mrchavé časy záhaľky.

Čítať viac
Videodenník 2019 – deň tretí
30. 8. 2019

Videodenník 2019 – deň tretí

Scénická žatva 2019 – Videodenník – Deň tretí

Čítať viac

O festivale

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Toto podujatie sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach. Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu). Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia. Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

Program

#TurčianskaKnižnica #workshop
#TurčianskaKnižnica #diskusia
#TurčianskaKnižnica #workshop
#ŠtúdioSKD #DospelíDeťom #SŽ2019
#NárodnýDom #prednes #SŽ2019
#NárodnýDom #TradičnéDivadlo #SŽ2019
#Námestie
#NárodnýDom
#NárodnýDom #DivadloMladých #SŽ2019
#ŠtúdioSKD #SúčasnéDivadlo #SŽ2019
#VIPstan #koncert
#TurčianskaKnižnica #workshop
#TurčianskaKnižnica #diskusia
#ParkTKS #workshop
#Strojár #DospelíDeťom #SŽ2019
#ParkTKS #workshop
#NárodnýDom #prednes #SŽ2019
#NárodnýDom #DivadloPoézie #SŽ2019
#Námestie
#ŠtúdioSKD #divadelnýHosť
#NárodnýDom #DivadloPoézie #SŽ2019
#Námestie #koncert
#TurčianskaKnižnica #diskusia
#VIPstan #koncert
#TurčianskaKnižnica #workshop
#TurčianskaKnižnica #diskusia
#ParkTKS #workshop
#Námestie #workshop
#ŠtúdioSKD #DetskéDivadlo #SŽ2019
#ParkTKS #workshop
#ParkTKS #rozprávka
#Námestie #strunobranie2019 #koncert
#NárodnýDom #DivadloPoézie #SŽ2019
#TurčianskaKnižnica #prednáška
#Námestie #rozprávka
#NárodnýDom #DivadloMladých #SŽ2019
#ParkTKS #workshop
#ŠtúdioSKD #prednes #SŽ2019
#ŠtúdioSKD #SúčasnéDivadlo #SŽ2019
#Námestie #koncert
#NárodnýDom #prednes #SŽ2019
#NárodnýDom #SúčasnéDivadlo #SŽ2019
#VIPstan #koncert
#TurčianskaKnižnica #workshop
#TurčianskaKnižnica #diskusia
#ParkTKS #workshop
#TurčianskaKnižnica #kvíz
#ParkTKS #workshop
#ŠtúdioSKD #prednes #SŽ2019
#ŠtúdioSKD #DivadloPoézie #SŽ2019
#ParkTKS #rozprávka
#NárodnýDom #DivadloMladých #SŽ2019
#Námestie #rozprávka
#NárodnýDom #prednes #SŽ2019
#NárodnýDom #DivadloPoézie #SŽ2019
#ŠtúdioSKD #divadelnýHosť
#Námestie #strunobranie2019 #koncert
#NárodnýDom #DivadloMladých #SŽ2019
#NárodnýDom #DivadloPoézie #SŽ2019
#ParkTKS #workshop
#ŠtúdioSKD #SúčasnéDivadlo #SŽ2019
#TurčianskaKnižnica #workshop
#TurčianskaKnižnica #diskusia
#NárodnýDom #divadelnýHosť
#ŠtúdioSKD #ceremoniál

Tvorivé dielne

Budeme kúzliť! Z hlasu, pohybu, kartónu, krabičiek, šiat, hudby a svetiel budeme tvoriť divadlo, nie iba na scéne. Nebudeme sa učiť texty – budeme ich tvoriť. Niekedy budeme rozprávať dokonca bez slov a inokedy text zaspievame. Viac o workshope

Budeme sa venovať akrobacií v páre a v skupine, ale aj pozemnej akrobacii (stojky, kotúle, premety…). Budeme pracovať s ťažiskom a vyvažovaním v páre, stavať ľudské pyramídy, ale aj využívať rôzne iné akrobaticko-pohybové princípy (kontaktná improvizácia, tanečná akrobacia…). Budeme pracovať nie len na správnej technike, ale aj na tvorivom prístupe k akrobacií. Na kurz netreba mať partnera. Viac o workshope

Na workshope scénickej hudby budeme hľadať, skúšať a experimentovať so všetkým, z čoho ide zvuk. Nájdeme hudbu k divadlu ale aj divadlo k hudbe. Ak máte vlastný hudobný nástroj (ideálne prenosný), prineste si ho. Ak žiadny nemáte, alebo je neprenosný, tak ho nenoste. Schopnosť hrať na hudobnom nástroji ani jeho vlastníctvo nie je podmienkou účasti na workshope. Viac o workshope

Odborná porota

Ku každému predstaveniu dostanú autori odbornú reflexiu od skúsených porotcov, ktorí pôsobia v profesionálnom divadelnom prostredí.

Miklós Forgács

Miklós Forgács

režisér, dramaturg, dramatik, prekladateľ, umelecký šéf divadla Thália Színház v Košiciach

Michal Lošonský

Michal Lošonský

divadelný a filmový scénograf, pedagóg

Michaela Zakuťanská

Michaela Zakuťanská

dramatička, dramaturgička a zakladateľka Prešovského národného divadla

Patrik Lančarič

Patrik Lančarič

divadelný a filmový režisér, umelecký šéf Mestského divadla Zlín

Ladislav Vrchovský

Ladislav Vrchovský

český novinár, publicista, spisovateľ a divadelný kritik

Miesto

Martin

Slovenské komorné divadlo, Martin

Dom odborov Strojár, Martin

Festivalový stan

Divadelné námestie

Turčianska knižnica

City Art Center (Kino Scéna)

voľné priestranstvá v Martine a okolí

Hlavný organizátor

Národné osvetové centrum
Ministerstvo kultúry SR

Vyhlasovateľom a odborným garantom

celoštátnych postupových súťaží

FeDiM
FeDiM
Belopotockého Mikuláš
Belopotockého Mikuláš
Zlatá priadka
Zlatá priadka
Divadlo a deti
Divadlo a deti
Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín

je

Národné osvetové centrum

Spoluorganizátori

Žilinský samosprávny kraj
Slovenské komorné divadlo Martin
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
LITA - autorská spoločnosť
Slovenské stredisko AITA/IATA
Dom odborov Strojár
Kultúrna scéna Martin
Turčianska knižnica v Martine
Mesto Martin

Exkluzívny partner

Šariš

Partneri

Koliba trade
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Kozí vŕšok
Divadelný ústav Bratislava

Podporovatelia

Matica Slovenská
FOMI a Fotoeuro

Mediálni partneri

Slovenský syndikát novinárov
Kultúrny spolok MLOKi
Rádio Rebeca
Turiec online
TV Turiec
MY Regióny

Napíšte nám

Ak chcete prihlásiť svoje dielo do niektorej z postupových súťaží, vyplňte prosím elektronickú prihlášku, ktorú nájdete priamo na stránkach jednotlivých celoštátnych súťaží.

Ak máte iné otázky alebo návrhy k festivalu Scénická Žatva, neváhajte nám poslať správu.

Programovým riaditeľom festivalu Scénická Žatva je Mgr. art. Matej Moško, PhD. (matej.mosko@nocka.sk)