Žurnály slovenské opanovala v auguste postava najväčšieho anciáša, zloboha a kradoša v našej zemi a korešpondencia s jeho papľužskými kumpánmi – ako by náš Pavol O. povedal, „Samá dekadencia a akýsi výpar mozgový a či skorej len — otice.“ Nás Threema tejto podliny už omŕza, radšej budeme o vašich trémach i chvíľach hviezdnych čmarigať. Zo sveta neláskavého prenesme sa do prepeknej turčianskej náruče a spomnime si pritom na onakvejšieho héroa spisby lyrickej, epickej i dramatickej, než sú hentí. Slávime jubileum Hviezdoslava, 170 výročie, a to je ver vek úctyhodný (sic!), ergo to bude oslava náramná.

V duchu tomto i plátok tento bude sa niesť, by sa sprítomnilo minulé, lež na strane druhej máme vôľu i zachytiť pre históriu to súčasné – umelectvo vaše poctivé a pre našu potechu prihotovené!

Mašľa

Social Share