Povedali o nás

Napísali o nás

…očami MLOKov a ich pravidelných prispievateľov.

Martina Mašlárová: „… Pochváliť by som tiež chcela technickú aj koncepčnú profesionalitu, s akou bol napriek prekážkam zorganizovaný festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva.“

Jakub Molnár: „… Povzbudivé signály vysiela aj Národné osvetové centrum, ktoré s pridanou hodnotou zvládlo transformovať do online podoby festivaly Scénická žatva a TVOR•BA.“

Scénická žatva 2020 online

V poradí 98. ročník najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla v Európe Scénická žatva sa presúva do online priestoru. Uskutoční sa v predĺženom termíne od 14. do 20. decembra.

V poradí 98. ročník najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla v Európe Scénická žatva sa presúva do online priestoru. Uskutoční sa v predĺženom termíne od 14. do 20. decembra.