Scénická žatva 100

30. 8. – 4. 9. 2022 v Martine

Scénická žatva

100. výročie vrcholného festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu s medzinárodnou účasťou
Scénická žatva 100
Prehrať video o Scénická žatva 100, video-upútavka

Program festivalu

Utorok 30. 8. 2022

14:30

DDS Bodka

viac…

BarMuseum

15:45

DDS Prvosienka

viac…

Štúdio

16:45

Recituje: Daniel Koháni

viac…

DS Na skok

viac…

Národný dom

19:30

19:30

Filmy z Bienále animácie Bratislava

viac…

Biely stan

22:00

s Jakubom Molnárom

viac…

Biely stan

23:00

DJ TUZEX

 

Biely stan

Utorok 30. 8. 2022

14:30

DDS Bodka

viac…

BarMuseum

15:45

DDS Prvosienka

viac…

Štúdio

16:45

Recituje: Daniel Koháni

viac…

DS Na skok

viac…

Národný dom

19:30

19:30

Filmy z Bienále animácie Bratislava

viac…

Biely stan

22:00

s Jakubom Molnárom

viac…

Biely stan

23:00

DJ TUZEX

 

Biely stan

Zmena programu vyhradená

Vstup na predstavenia v Bielom stane a na Divadelnom námestí je voľný s výnimkou Filmového kvízu a Filmovej prednášky.

Biely stan je od 22:00 vyhradený pre účastníkov festivalu.

Vstupenky

Tvorivé dielne

Herecký fond môžeme vnímať ako súbor základných prostriedkov herca a tiež ako jeho základné nastavenie, ktoré mu bude pomáhať pri jeho budúcej tvorbe. Workshop bude zameraný na hľadanie tejto základnej hereckej dispozície – schopnosti kontaktu, komunikácie a reálneho konania.

Tento workshop je už plne obsadený.

Frekventanti dielne divadelnej kritiky získajú základné vedomosti o divadelných súvislostiach, inscenačných zložkách a praktické skúsenosti v kritickom myslení a hodnotení divadelných tvarov či zložiek. Vyskúšajú si, ako sa píše divadelná recenzia, čo si všímať a čomu sa radšej vyhnúť vo formuláciách.

Tvorivá dielňa zameraná na transformáciu fyzického výrazu a vedomia tela prehlbuje schopnosť sebavyjadrenia, reintegrácie tela s mysľou, uvoľňuje svalové napätie a obmedzenia vyplývajúce z kritického sebahodnotenia. Na tomto workshope sa telo stane naším primárnym prostriedkom tvorivosti a sebapoznania.

Tento workshop je už plne obsadený.

Na workshope réžie si budeme klásť jednoduché otázky: Kto je režisér? Ako využiť potenciál skupiny? Čo všetko môže byť zdrojom inšpirácie? Ako je možné rôzne princípy tvorby a výrazu spojiť v kompaktný tvar.  Budeme veľmi voľne pracovať s textovou predlohou a ukážeme si, že puška na scéne nemusí vystreliť a deti a zvieratá na javisko patria.

Tento workshop je už plne obsadený.

Divadlo, je terror slobody, alebo sloboda terroru? / Písanie, je terror divadla, alebo divadlo slobody? / Škrtanie, je jediná skutočnosť, alebo smrť?

Písať, je vidieť a počuť.
Povedať, je zabudnúť.

O festivale

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Toto podujatie sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach. Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu). Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia. Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

Hlavný organizátor

Spoluorganizátori

Finančne podporili

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová
Pod záštitou primátora mesta Martin Jána Danka

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Kontakty

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

IČO: 00164615
DIČ: 2020829888

Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Programový riaditeľ festivalu

Mgr. art. Matej Moško, PhD.
matej.mosko@nocka.sk
+421 908 303 617

Kontakt pre marketing a propagáciu

Elena Lipianska
elena.lipianska@nocka.sk
+421 2 204 71 266, +421 918 817 127

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Kontakt pre médiá

Alexandra Žilavá
alexandra.zilava@nocka.sk
+421 2 204 71 270, +421 948 247 144

Tlačové správy
Logo na stiahnutie

Kontakty na produkciu

Martina Kováčová
martina.kovacova@nocka.sk
+421 2 204 71 212

Ľudmila Iványiová – kontakt pre zmluvy účinkujúcich
ludmila.ivanyiova@nocka.sk
+421 2 204 71 244, +421 918 716 030

Napíšte nám

Ak chcete prihlásiť svoje dielo do niektorej z postupových súťaží, vyplňte prosím elektronickú prihlášku, ktorú nájdete priamo na stránkach jednotlivých celoštátnych súťaží.

Ak máte iné otázky alebo návrhy k festivalu Scénická Žatva, neváhajte nám poslať správu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach