Scénická žatva 100

30. 8. – 4. 9. 2022 v Martine

Scénická žatva

100. výročie vrcholného festivalu neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu s medzinárodnou účasťou
Scénická žatva 100

Scénická žatva 100 bude veľkolepou oslavou najstaršieho festivalu ochotníckeho divadla

Pred 100 rokmi sa v Martine začala tradícia súťaží ochotníckych divadiel, ktorá prežila vojnu, striedanie režimov, zmeny názvov aj celosvetovú pandémiu. Vrcholný festival tých najúspešnejších ochotníckych predstavení a umeleckého prednesu Scénická žatva bude na prelome augusta a septembra sláviť sté výročie svojho vzniku.

Národné osvetové centrum v tomto výnimočnom roku uvedie v Martine okrem víťazných ochotníckych inscenácií inscenácie zahraničných a profesionálnych divadelných kolektívov, ale aj tri divadelné výstavy, tvorivé dielne s profesionálnymi lektormi či letné divadelné kino. Úplnou novinkou bude udeľovanie individuálnych ocenení najlepším ochotníckym tvorcom. „Chceli sme na festival vrátiť nejaký spôsob oceňovania výkonov, ale aby nedošlo k nezdravej rivalite, porota nebude vyberať absolútneho víťaza festivalu. Rozhodli sme sa vytvoriť ochotnícke Oskary, ktoré môže získať najlepší herec, režisér, scénograf, dramaturg či hudobník. Ich názov aj to, ako budú tieto ceny vyzerať, je zatiaľ tajomstvom,“ vysvetlil programový riaditeľ festivalu Matej Moško.

Súčasťou programu bude aj slávnostný galavečer k 100. výročiu festivalu. Oceňovaný režisér Jozef Krasula pripravuje zábavný, ale aj poučný spomienkový program plný vzácnych hereckých a divadelných osobností. „Je to vlastne už tretí slávnostný galaprogram, ktorý pre nás Jozef Krasula pripravil. Pre pandémiu sa prvé dva v roku 2020 a 2021 nemohli uskutočniť. Verím, že tentoraz sa nám už nič nepostaví do cesty a na tomto galaprograme sa naozaj všetci stretneme a oslávime storočnicu Žatvy,“ doplnil Erik Kriššák, riaditeľ Národného osvetového centra.

Do príprav stého ročníka Scénickej žatvy sa zapojilo aj celé mesto Martin. V pláne sú koncerty divadelných hudobníkov, umelecké trhovisko či pouličné divadlo, ktoré na celý týždeň naplnia mesto umením. Zabavia sa aj najmenší diváci, pre ktorých Turčianske kultúrne stredisko pripravuje detské divadelné dielničky a detské predstavenia.

Festival Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou ochotníckeho divadla, na ktorej sa predstavia najúspešnejšie ochotnícke divadelné súbory a recitátori – víťazi postupových súťaží Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, FEDIM či Hviezdoslavov Kubín. Festival organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia

Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Program a ďalšie informácie o festivale budeme postupne uverejňovať na www.scenickazatva.eu a https://www.facebook.com/ScenickaZatva.

Program festivalu

Program je v príprave

Tvorivé dielne

Herecký fond môžeme vnímať ako súbor základných prostriedkov herca a tiež ako jeho základné nastavenie, ktoré mu bude pomáhať pri jeho budúcej tvorbe. Workshop bude zameraný na hľadanie tejto základnej hereckej dispozície – schopnosti kontaktu, komunikácie a reálneho konania.

Frekventanti dielne divadelnej kritiky získajú základné vedomosti o divadelných súvislostiach, inscenačných zložkách a praktické skúsenosti v kritickom myslení a hodnotení divadelných tvarov či zložiek. Vyskúšajú si, ako sa píše divadelná recenzia, čo si všímať a čomu sa radšej vyhnúť vo formuláciách.

Tvorivá dielňa zameraná na transformáciu fyzického výrazu a vedomia tela prehlbuje schopnosť sebavyjadrenia, reintegrácie tela s mysľou, uvoľňuje svalové napätie a obmedzenia vyplývajúce z kritického sebahodnotenia. Na tomto workshope sa telo stane naším primárnym prostriedkom tvorivosti a sebapoznania.

Na workshope réžie si budeme klásť jednoduché otázky: Kto je režisér? Ako využiť potenciál skupiny? Čo všetko môže byť zdrojom inšpirácie? Ako je možné rôzne princípy tvorby a výrazu spojiť v kompaktný tvar.  Budeme veľmi voľne pracovať s textovou predlohou a ukážeme si, že puška na scéne nemusí vystreliť a deti a zvieratá na javisko patria.

Divadlo, je terror slobody, alebo sloboda terroru? / Písanie, je terror divadla, alebo divadlo slobody? / Škrtanie, je jediná skutočnosť, alebo smrť?

Písať, je vidieť a počuť.
Povedať, je zabudnúť.

O festivale

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Toto podujatie sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach. Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu). Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia. Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

Hlavný organizátor

Finančne podporilo

Spoluorganizátori

Hlavní partneri

Partneri

Kontakty

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

IČO: 00164615
DIČ: 2020829888

Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Programový riaditeľ festivalu

Mgr. art. Matej Moško, PhD.
matej.mosko@nocka.sk
+421 908 303 617

Kontakt pre marketing a propagáciu

Elena Lipianska
elena.lipianska@nocka.sk
+421 2 204 71 266, +421 918 817 127

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Kontakt pre médiá

Alexandra Žilavá
alexandra.zilava@nocka.sk
+421 2 204 71 270, +421 948 247 144

Tlačové správy
Logo na stiahnutie

Kontakty na produkciu

Martina Kováčová
martina.kovacova@nocka.sk
+421 2 204 71 212

Ľudmila Iványiová – kontakt pre zmluvy účinkujúcich
ludmila.ivanyiova@nocka.sk
+421 2 204 71 244, +421 918 716 030

Napíšte nám

Ak chcete prihlásiť svoje dielo do niektorej z postupových súťaží, vyplňte prosím elektronickú prihlášku, ktorú nájdete priamo na stránkach jednotlivých celoštátnych súťaží.

Ak máte iné otázky alebo návrhy k festivalu Scénická Žatva, neváhajte nám poslať správu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach