História Scénickej žatvy

1990

Tvorivý čin roka

1989

Tvorivý čin roka

Zberné stredisko

Divadelný súbor Jána Chalúpku pri ZK ROH Mostáreň v Brezne
Tvorivý čin roka 1989 za inscenáciu Zberné stredisko

Autor textu: Dušan Kovačevič
Réžia: Ľuboslav Majera

Detail »

1988

Tvorivý čin roka

A čo?

Divadelný súbor DISK pri MsKS v Trnave
Tvorivý čin roka 1988 za inscenáciu A čo?

Autor textu: Blaho Uhlár
Réžia: Blaho Uhlár

Detail »

1987

Tvorivý čin roka

Rozprávka zo smetiska

Detský divadelný súbor LANO pri ĽŠU v Bratislave
Tvorivý čin roka 1987 za inscenáciu Rozprávka zo smetiska

Autor textu: Ľubomír Feldek a Alexandra Skořepová
Réžia: Alexandra Skořepová

Detail »

1986

Tvorivý čin roka

Kamarát

Bábkarský súbor „L“ pri ĽŠU v Levoči
Tvorivý čin roka 1986 za inscenáciu Kamarát

Autor textu: Jozef Mokoš
Réžia: Mária Muranská, Peter Krupa

Detail »

1985

Tvorivý čin roka

Hriech

Divadelný súbor Jána Chalúpku pri ZK ROH Mostáreň v Brezne
Tvorivý čin roka 1985 za inscenáciu Hriech

Autor textu: J. G. Tajovský
Réžia: Ľuboslav Majera

Detail »

1984

Tvorivý čin roka

Pozvanie

Detské divadelné štúdio „O“ pri DK ROH v Púchove
Tvorivý čin roka 1984 za inscenáciu Pozvanie

Autor textu: Elena Zlatošová
Réžia: Elena Zlatošová

Detail »

1983

Tvorivý čin roka

Pokus o lietanie

Divadený súbor pri MKS v Dubovom
Tvorivý čin roka 1983 za inscenáciu Pokus o lietanie

Autor textu: Jordan Radičkov
Réžia: Peter Bzdúch

Detail »

1982

Tvorivý čin roka

Svadba pod kohútom

Divadelný súbor Jána Chalúpku pri ZK ROH Mostáreň v Brezne
Tvorivý čin roka 1982 za inscenáciu Svadba pod kohútom

Autor textu: Samo Tomášik
Réžia: Roman Polák

Detail »

1981

Tvorivý čin roka

Elementaristika

Študentské divadlo pri FF UPJŠ v Prešove
Tvorivý čin roka 1981 za inscenáciu Elementaristika

Autor textu: Karol Horák
Réžia: Karol Horák

Detail »