Scénická žatva 2023, vizuál

Postup na festival

Prihlášky a postup na festival

Do hlavného programu festivalu postupujú víťazi celoštátnych postupových prehliadok vyhlasovaných Národným osvetovým centrom:

Belopotockého Mikuláš 2023

Celoštátne kolo: 8. – 11. júna 2023, Liptovský Mikuláš
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/

FEDIM 2023

Celoštátne kolo: 2. – 4. júna 2023, Tisovec
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/fedim/

Zlatá priadka 2023

Celoštátne kolo: 24. – 27. mája 2023, Šaľa
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/

Hviezdoslavov Kubín 2023

Celoštátne kolo: 21. – 24. júna 2023, Dolný Kubín
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/

Postup z iných festivalov

Právo odporučiť inscenáciu do hlavného programu majú aj celoštátne slovenské divadelné súťaže a festivaly, ktoré splnia tieto podmienky:

  1. Za posledných 10 rokov majú preukázateľne usporiadaných aspoň 5 ročníkov.
  2. V programe sú v posudzovanom ročníku inscenáciami zastúpené minimálne 4 samosprávne kraje a zároveň sa na prehliadke v posudzovanom ročníku súťažne zúčastní aspoň 8 inscenácií.
  3. Majú súťažný charakter a odborná porota spomedzi účastníkov určuje víťaza podujatia.
  4. Predstavenia hodnotí minimálne 3-členná odborná porota zložená z aktívnych odborníkov z divadelnej oblasti s adekvátnou viacročnou praxou.

O zaradení do programu Scénickej žatvy rozhodne na prelome júna a júla programová rada festivalu.

V prípade, že váš festival splnil tieto podmienky a máte záujem o prihlásenie víťaznej inscenácie do programu Scénickej žatvy, kontaktujte, prosím, programového riaditeľa festivalu Mateja Moška na adrese matej.mosko@nocka.sk.

Zahraničná sekcia ǀ Foreign section

V prípade, že máte záujem prihlásiť svoju inscenáciu do zahraničnej sekcie festivalu, kontaktujte, prosím, programového riaditeľa festivalu na adrese matej.mosko@nocka.sk. K e-mailu prosím priložte informácie o predstavení, technické špecifikácie, fotografie a v ideálnom prípade aj link na video.

Do you want to send us an application of your performance? Please contact the head of programme Matej Moško directly using email address matej.mosko@nocka.sk. Please attach the basic information, technical specifications along with some photos and preferably a link to the video of your perfomance.

O festivale

Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Toto podujatie sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. Je to prehliadka, ktorá je vyústením práce niekoľkých stoviek, ba tisícok divadelných súborov a jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na postupových okresných, krajských a celoslovenských prehliadkach. Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou tvorby domácich súborov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach neprofesionálneho divadla (činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla, divadla dospelých hrajúcich pre deti, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a umeleckého prednesu). Jednou z hlavných aktivít Scénickej žatvy je vzdelávanie v neprofesionálnom divadle. Do procesu odborného vzdelávania sa zapájajú aj profesionálni dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi a teatrológovia. Toto podujatie sa prostredníctvom sprievodných akcií (výstavy, prednášky, koncerty a vystúpenia na uliciach, vo festivalovom stane atď.) otvára nielen divákom divadelných predstavení, ale je aj pestrým kultúrnym podujatím pre obyvateľov a návštevníkov mesta i regiónu.

Hlavný organizátor

Kontakty

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava

IČO: 00164615
DIČ: 2020829888

Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Programový riaditeľ festivalu

Mgr. art. Matej Moško, PhD.
matej.mosko@nocka.sk
+421 908 303 617

Kontakt pre marketing a propagáciu

Mgr. art. Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240, +421 908 080 502

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Kontakt pre médiá

Mgr. art. Ľudovít Andrejo
ludovit.andrejo@nocka.sk
+421 2 204 71 240, +421 908 080 502

Logo na stiahnutie

Napíšte nám

Ak chcete prihlásiť svoje dielo do niektorej z postupových súťaží, vyplňte prosím elektronickú prihlášku, ktorú nájdete priamo na stránkach jednotlivých celoštátnych súťaží.

Ak máte iné otázky alebo návrhy k festivalu Scénická Žatva, neváhajte nám poslať správu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach