Celoštátne súťaže

Hviezdoslavov Kubín
16. 6. 2020

Celoštátne kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína 2020

Celoštátne kolo 66. Hviezdoslavovho Kubína sa uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne v dňoch 17. – 20. júna 2020. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Čítať viac