Alfréd Tóth – Lady Lazarus

Alfréd Tóth

Autorka:

Sylvia Plath

Súťaž:

Hviezdoslavov Kubín, kategória V, poézia

Kde:

BarMuseum

Kedy:

ne 29. 8. o 13:00

Scénická žatva 2021