Marko Fehérpataky – Kto ho predal

Marko Fehérpataky

Autor:

Arkadij Averčenko

Súťaž:

Hviezdoslavov Kubín, kategória IV, próza

Kde:

Národný dom

Kedy:

so 28. 8. o 20:15

O recitátorovi Markovi Fehérpatakym

Začínal s recitovaním už v škôlke, konkrétne súťažou Talentík múz, kde viackrát vyhral zlaté pásmo. Medzi jeho recitátorské súťaže patria mnohé účasti v celoslovenských kolách Timravinej Studničky, Šalianskeho Maťka aj Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastňoval sa aj na prehliadke Rozprávačské Lodno. Medzi svoje najväčšie úspechy radí dve prvé miesta a jedno druhé miesto v recitovaní prózy v ruskom jazyku v súťaži Puškinov pamätník.

Scénická žatva 2021