Zlá čiara

DEMOscéna, Trnava

Zlá čiara

Súťaž:

FEDIM

Kde:

BarMuseum

Kedy:

ne 29. 8. o 13:00

Dĺžka predstavenia: 60 minút

Tvorivý kolektív

Daniel Domorák, Matej Feldbauer, Adriana Gandžalová, Jakub Kňažko, Veve Kaja Peštová, Marcela Stanková

O inscenácii Zlá čiara

Obaly, nálepky, škatule, jednorazové nádoby, do ktorých balíme životy iných, boli a budú vždy prítomné. A môžeme sa tváriť aj zero waste. Sú ľudia schopní zbúrať pomyslené bariéry medzi sebou? Alebo je to pre nich životunebezpečné?

Autorské predstavenie o predsudkoch a ich rôznych formách poukazuje na tento faktor ako na novodobého influencera, ktorý rečami a škatuľkami ovplyvňuje život jednotlivca.

O divadelnom súbore DEMOscéna

Autorské divadlo DEMOscéna je zložené z mladých ľudí, ktorých kolektívna výpoveď svetu v sebe nesie rôznosť ich individualít. Každého z nich možno charakterizovať slovom „amateur“ – franc. milovník. Výber tém a námetov je motivovaný individuálnym zážitkom a podmienený prežívaním podobných skúseností v kolektíve. Ak nastane taká situácia, Daniel Domorák napíše scenár. A tvorivý kolektív mu ho prepíše. DEMOscéna sa necháva unášať rôznymi formami a objavuje ich možnosti. Napokon, akú inú možnosť skutoční amateuri majú?

Scénická žatva 2021