Ako ochotníci zakladali SND

Slovenské národné divadlo v Bratislave prvýkrát privítalo divákov 1. marca 1920 na opernej inscenácii Hubička. Akú úlohu hrali pri vzniku Slovenského národného divadla ochotníci porozpráva teatrológ Karol Mišovic už v pondelok 14. decembra.

Karol Mišovic
Teatrológ, kritik a pedagóg Mgr. art. Karol Mišovic, PhD. foto Dorota Holubová

Kedy: Priamy prenos si budete môcť pozrieť 14. decembra o 18:00

Kde: Na Facebooku Scénickej žatvy

Scénická žatva na Facebooku

Ak ste hladní po ďalších informáciách z histórie, v najbližšom čísle časopisu Javisko si môžete prečítať článok Jána Bábika o Jánovi Chalupkovi.

Ženský zákon, réžia Janko Borodáč
J. G. Tajovský: Ženský zákon, 1929, SND, réžia Janko Borodáč (na foto Jozef Kello a Oľga Borodáčová Országhová)