Matka 1
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Matka

Ochotnícke divadlo Na Skok, Raslavice
Súťaž: Belopotockého Mikuláš, Prúdy tradičného divadla

O inscenácii

Téma Barčovej hry Matka je veľmi nadčasová a má čo ponúknuť aj v dnešnej dobe. Snažili sme sa túto klasiku silene neaktualizovať. Text sme zachovali bez úprav a dbali sme na mäkčenie a výslovnosť. Naše spracovanie je založené na kontraste  postáv a scény. Postavy hrajú v originálnych krojoch z medzivojnového a povojnového obdobia. Rozprávajú však starou archaickou slovenčinou. Scéna je nekonkrétna. Je na predstavivosti diváka, kam si situácie vsadí. Práve touto scénografiou chceme poukázať na nadčasovosť a aktuálnosť problematiky. Hra ponúka netradičný pohľad na intímny svet jemného rodinného pradiva. So všetkou jeho zložitosťou, nejednoznačnosťou rozhodovania sa v otázkach etickej a rodičovskej zodpovednosti!  Slovenská klasika je v dnešnej dobe pomerne nedoceňovaná, avšak predostiera nadčasové problémy. Veríme,že v  našom naštudovaní chytí Matka za srdce nielen staršiu generáciu,ale aj študentov,ktorí by sa rozhodne nemali nechať odradiť nálepkou „ povinné čítanie“.

Tvorivý tím

Autor: Július Barč-Ivan
Dramaturgia a réžia: Martin Bašista
Scénografia: Martin Bašista
Hudba: Martin Bašista- Arnold Schonberg,Krysztof Penderecki

Hrajú:
Matka: Zuzana Holičová
Jano: Adam Török
Paľo: Filip Pavuk
Suseda: Andrea Šoltésová
Kata: Lucia Dobócziová

Súťažte so Scénickou Žatvou