2007 O milionárovi, ktorý ukradol slnko čb foto © Filip Lašut
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

O milionárovi, ktorý ukradol slnko

Detský divadelný súbor Prvosienka pri ZŠ a MŠ, Zákemenné
Tvorivý čin roka 2007 za inscenáciu O Milionárovi, ktorý ukradol slnko

Autor textu: Zuzana Demková
Réžia: Jiří Wolker

Autor fotografií: Filip Lašut

O inscenácii

Rezultát tohtoročnej odbornej poroty mnohých isto zaskočil. Tvorivý čin roka pripadol súboru zo Zákamenného za inscenáciu podľa Jiřího Wolkra O milionárovi, ktorý ukradol slnko. Režisérka Zuzana Demková s mladými hercami súboru akcentovali z Wolkra nadčasové a univerzálne témy potreby ochrany najzákladnejších hodnôt ľudstva spôsobom, korešpondujúcim s vekom a rozhľadom súboru a v podobe, umne inšpirovanej modernými technológiami. Súlad výtvarných prostriedkov, videoprojekcie, hudby a štylizovaného hereckého prejavu vyžarovali energiu hlbokého stotožnenia interpretov s témou.

Oleg Dlouhý (Žatevné klasy boli tohto roku chudobnejšie. In Javisko 4/2007)

V časopise Javisko 4/2007 o Scénickej žatve 2007
  • Žatevné klasy boli tohto roku chudobnejšie (Oleg Dlouhý)
  • Publikum ku Scénickej žatve (Ľudovít Šrámek)

Súťažte so Scénickou Žatvou