Rozborové semináre

V roku 2020 sa nám kvôli svetovej pandémii nepodarilo dokončiť postupové divadelné ani recitačné súťaže. Ochotníci preto dostali možnosť poslať našej festivalovej porote záznamy inscenácií. Nie každému súboru sa tento rok podarilo premiérovať svoju inscenáciu a ešte menej súborov malo v októbri prichystaný záznam. Dohromady nám nakoniec prišlo 18 videí. Z nich sme vybrali šesť najzaujímavejších, ktoré si počas Scénickej žatvy 2020 môžete pozrieť aj vy.

Festivalová porota v interaktívnom online stretnutí zhodnotí všetkých 18 záznamov inscenácií, ktoré nám poslali súbory z celého Slovenska. Semináre budú uzavreté pre účastníkov a pozvaných hostí. Ak si chcete vypočuť hodnotenia porotcov, prihláste sa a dostanete pozvánku na oba semináre.

Kedy: 15. decembra o 17:30 a 17. decembra o 17:30

Kde: Konferenčný hovor cez aplikáciu Zoom

Získať pozvánku

Festivalová porota

Ľubo Bukový (herec, režisér, pedagóg autorskej tvorby)
Performatívnemu umeniu sa profesionálne venuje od roku 2004. Účinkoval vo väčšine slovenských divadiel. Je zakladateľom niekoľkých nezávislých divadelných zoskupení. V pedagogickej činnosti sa venuje rozvoju tvorivých techník analýzy v akcii. Je držiteľom niekoľkých slovenských a medzinárodných ocenení v oblasti divadelnej a filmovej tvorby.

Zuzana Galková (režisérka, pedagogička, redaktorka)
Študovala réžiu a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pracuje v Rádiu Regina, kde sa zameriava na literatúru a rozhlasové hry. Pripravuje napríklad reláciu Ars litera. Je spoluzakladateľkou Štúdia Pivnica v Martine, s ktorým pripravuje koncerty, divadelné inscenácie a martinský kultúrny program. V Národnom osvetovom centre pripravovala súťažné prehliadky divadla dospelých a divadla mladých. Pravidelne sa zúčastňuje odborných porôt na súťažiach amatérskeho divadla.

Luděk Horký (lektor, režisér, dramaturg a pedagóg)
Je absolventom divadelnej vedy na FF UK. Pracoval ako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéne mestských divadiel pražských. Momentálne vedie Centrum dramaturgie detskej tvorby v Českej televízii. Okrem toho pravidelne dramaturgicky spolupracuje s režisérom Davidom Drábkom (napr. Čajka v Slovenskom národnom divadle, Richard III v Klicperovom divadle Hradec Králové a ďalšie). Od roku 1992 pôsobí ako pedagóg a režisér v pražskom divadle Radar, kde vedie divadelný súbor Ty-já-tr/HORBESO (zameraný na činoherné interpretačné divadlo pre dospelých) a projektovú skupinu Bylo nebylo (zameranú na autorské divadlo pre deti).

Miriam Kičiňová (dramaturgička a pedagogička)
Vyštudovala divadelnú dramaturgiu a teóriu a kritiku divadelného umenia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobila ako pedagogička na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a Konzervatóriu v Košiciach. Ako dramaturgička pripravila desiatky inscenácií vo viacerých slovenských divadlách (Rivers of Babylon, Polnočná omša, Prorok Štúr a jeho tiene a ďalšie). Pracuje ako dramaturgička v Slovenskom národnom divadle. Je pravidelnou členkou porôt na prehliadkach a postupových súťažiach amatérskeho divadla na Slovensku. Od septembra 2020 je dočasne poverená vedením Činohry SND.

Ján Šimko (divadelný teoretik, dramaturg a režisér)
Študoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení. V rokoch 1999-2005 pôsobil v divadle M. U. T. v Prahe. Roku 2007 v Bratislave založil divadelnú asociáciu Tucet – Štúdio novej drámy, ktorá sa orientuje na autorskú tvorbu. Ako dramaturg Odboru literárno-dramatickej výroby RTVS pripravil niekoľko desiatok rozhlasových hier. Je kurátorom zahraničného programu medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Od roku 2019 vedie Katedru divadelných štúdií na DF VŠMU.