Výstava – Divadlo väčších možností

Výstava Divadlo väčších možností
Výstava DIVADLO VÄČŠÍCH MOŽNOSTÍ vzdáva poctu slovenskému ochotníckemu divadlu. Nemapuje celých 190 rokov jeho histórie – sleduje približne 60 rokov vývoja tohto fenoménu od vzniku Osvetového ústavu v Bratislave, ktorý metodicky viedol ochotnícke divadlo na Slovensku. Približuje vytváranie jeho štruktúr, zápas s cenzúrou bývalého politického režimu, ale aj progresívne myšlienky a inovatívne prístupy, ktoré prekračovali hranice neprofesionálneho divadelníctva.
 
Divadelné ochotníctvo si v tomto zložitom procese vďaka svojej húževnatosti zachovalo úctu k tradícii, zároveň však vytváralo priestor na slobodný experiment, kritiku spoločenskej situácie alebo poetickú hru, ktorú si často nemohli dovoliť ani profesionálne divadlá. Zo záujmovej činnosti sa tak stalo pre mnohých celoživotné poslanie, z amatérskych hercov profesionáli a slovenské ochotnícke divadlo sa stalo medzinárodne uznávanou tvorbou.
 
Nazerali sme aj z perspektívy žien, ktorým dávame hlas pre ich výnimočnú tvorbu najmä zo sféry divadelnej réžie s prihliadnutím na dramaturgiu, javiskové výtvarníctvo, herectvo a manažérsku činnosť.
 
Súčasťou výstavy je aj audiovizuálna inštalácia prezentujúca autentické rozprávania významných spolutvorcov ochotníckeho divadelníctva – hercov, režisérov alebo porotcov a kritikov neprofesionálnej scény. Dopĺňajú ich úryvky z archívnych záznamov pozoruhodných inscenácií.
 
Odborná garantka: Alena Štefková
Kurátorský tím: Alena Štefková, Lucia Ditmarová, Jakub Jančo, Tatiana Šišková, Lenka Adamčáková, Daniel Dida
Výtvarno-priestorové riešenie a grafický dizajn: Jakub Tóth
Technická realizácia: Viktor Tabiš
Použité diela: Archív NOC
Digitalizácia a postprodukcia diel: Jakub Jančo, Pavel Smejkal
Audiovizuálna inštalácia: Jakub Jančo, Peter Zákuťanský, Lucia Ditmarová
Jazyková korektúra: Nadežda Sekelová
Výstava sa nachádza v budove Národného osvetového centra a je otvorená od 16. decembra 2020 do 30. júna 2021. Výstava bola súčasťou programu online festivalu Scénická žatva 2020 a bude uvedená aj na festivale Scénická žatva 2021 v Martine koncom augusta 2021.

Otváracie hodiny

pondelok: 12:00 – 18:00
utorok: zatvorené
streda: 12:00 – 18:00
štvrtok: 12:00 – 18:00
piatok: 12:00 – 18:00

Nevyhnutnou podmienkou otvorenia výstavy je dodržiavanie všetkých potrebných bezpečnostných opatrení v záujme ochrany zdravia návštevníkov, ako aj zamestnancov inštitúcie.
Sprístupnenie výstavného priestoru sa realizuje v súlade s Príkazom ministerky kultúry č. 5/2021 za účelom otvárania múzeí, galérií, knižníc týkajúcich sa organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas pandémie koronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Vstup do objektu Národného osvetového centra, kde sa nachádza výstava, bude možný len formou individuálnej prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 + test. Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do budovy.