Žatva Tvorivosti Final

Žatva tvorivosti v Martine

Scénická žatva v tento tragikomický rok divadla v Martine byť nemôže, ale časť festivalu, ktorá nie je viazaná na výsledky súťažných divadelných prehliadok sa v Martine vďaka zlepšeniu situácie zorganizovať podarí. Tvorivé divadelné dielne, diskusie a prednášky prinesie pod názvom Žatva tvorivosti do Martina v spolupráci s Národným osvetovým centrom občianske združenie Opus Delicti. Vyberte si z pripravovaných workshopov na stránke Žatvy tvorivosti a príďte sa 28. – 30. 8. 2020 do Martina niečo naučiť.

Žatva tvorivosti: https://panakrala.sk/zatva-tvorivosti/#dielne

Social Share