TVOR•BA a divadlo

Od slova k prednesu

Webinár k recitátorskej interpretácii

Lektorka: Renata Jurčová (pedagogička, lektorka, dramaturgička)

Hosť: Veronika Mészárosová (recitátorka)

Teoreticko-praktická diskusia, ktorej súčasťou je rozhovor medzi Renatou Jurčovou a úspešnou recitátorkou Veronikou Mészárosovou, má cieľ motivovať hlbšie sa zamýšľať pri svojej práci na prednese. Online seminár obsahuje úvod do problematiky umeleckého prednesu, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta, a pohľad na to, v čom spočíva novodobá – experimentálna interpretácia umeleckého textu. Súčasťou sú aj recitačné ukážky.

Ďalšie webináre z festivalu TVOR•BA 2½