Daniel Koháni – Company

Daniel Koháni

Autor:

Max Barry

Súťaž:

Hviezdoslavov Kubín, kategória IV, próza

Kde:

BarMuseum

Kedy:

ned 24. 10. o 13:00

O prednese textu Company

Company je príbeh o bežnom dni a problémoch bežných ľudí pracujúcich v korporátnej firme.  Ako to v práci býva, medziľudské vzťahy nie sú vždy najlepšie, ale napriek nezhodám musia kolegovia spolu vychádzať. Ráno si každý rád vychutná raňajky – samozrejme, ak ich má…

O recitátorovi Danielovi Kohánim

Daniel Koháni je študentom masmediálnej komunikácie na Prešovskej univerzite v Prešove a zároveň Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove. K prednesu sa dostal vďaka pedagogičke na strednej škole PaedDr. Márii Kuderjavej, PhD. Po skúsenosti na súťaži Hviezdoslavov Kubín sa prednesu a hovorenému slovu chce venovať aj v budúcnosti. Preferuje satirické prozaické texty s presahom do reálneho sveta.

Scénická žatva 2021