Iveta Kloptová – Výbuch ako prudká exotermická reakcia

Iveta Kloptová

Autorka:

Vanda Rozenbergová

Súťaž:

Hviezdoslavov Kubín, kategória V, próza

Kde:

BarMuseum

Kedy:

pia 22. 10. o 16:00

O recitácii textu Výbuch ako prudká exotermická reakcia

V texte od Vandy Rozenbergovej Výbuch ako prudká exotermická reakcia spoznávame ženu, ktorá je unavená zo života s autoritatívnym partnerom a z výchovy syna. Ide o ženu Lastovičku, ktorá vždy chcela byť letuškou, a muža Jazdca, ktorý sa drží pri zemi. Lastovička však môže jedného dňa nájsť z komplikovaných životných situácií východisko.

O recitátorke Ivete Kloptovej

  • 2017: Hviezdoslavov Kubín (V. kategória/próza) – 1. miesto – text: Soňa Uriková – S prvou hviezdou
  • 2017: 53. medzinárodný festival poézie – Cena starostu Valaské Meziříčí – text: Soňa Uriková – S prvou hviezdou
  • 2017: Scénická Žatva – Soňa Uriková – S prvou hviezdou
  • 2018: Hviezdoslavov Kubín (V. kategória/poézia) – 3. miesto – text: Anna Ondrejková – koláž básní
  • 2020: Hviezdoslavov Kubín – celoslovenské kolo/próza – text: Vanda Rozenbergová – Výbuch ako prudká exotermická reakcia
Scénická žatva 2021