J. G. Tajovský – Matka

DS ŠAPO, Ploštín

J. G. Tajovský – Matka

Súťaž:

divadlo dospelých – tradičné prúdy

Kde:

Štúdio SKD

Kedy:

pia 22. 10. o 14:35

Dĺžka predstavenia: 50 minút

Autor: J. G. Tajovský
Dramaturgia: Michal Tomasy
Réžia: Mária Grajciarová
Scénografia: Mária Grajciarová

Osoby a obsadenie

ĎURO BOHÁČ, starý mládenec: Juraj Španko
ĎURO BOHÁČ, alter ego: Ján Čupka
ZUZA HOLÚBKOVÁ, vdova: Eva Dideková
ZUZA HOLÚBKOVÁ, alter ego: Soňa Čupková
ANIČKA, jej dcéra: Jana Sontelecan
JANKO KOREŇ, mládenec: Milan Nízky

O inscenácii Matka

V roku osláv 100. výročia vzniku ochotníckeho divadla v Ploštíne sa súbor rozhodol siahnuť po slovenskej klasike, ktorá by bola dôstojnou súčasťou slávnostného programu, počas ktorého bude uvedená brožúra 100 rokov divadla v Ploštíne a oceňovaní zaslúžilí členovia z radov ploštínskych ochotníkov. Tvorivou spoluprácou režisérky súboru a mladého profesionálneho umelca Michala Tomasyho vzniklo zaujímavé dielko, ktoré má ambíciu osloviť súčasného diváka. Ukázať mu slovenskú divadelnú klasiku v novom šate, poukázať na problémy, ktoré trápili našich predkov, ťažkú pozíciu ženy a obetavosť matky. Je to len minulosť? Na ktorom mieste sú v súčasnosti majetky? Aké sú dnešné matky, samoživiteľky? Zamýšľame sa niekedy nad odkazmi našich predkov?

O divadelnom súbore ŠAPO

Súčasný divadelný súbor nadviazal na dlhoročnú tradíciu ochotníckeho divadla v Ploštíne. Sformoval sa v roku 2004 zo stále aktívnych starších divadelníkov a detského divadelného súboru, ktorého členovia už nespadali vekom do kategórie divadla hrajúceho deťmi. Pracuje pod vedením  Mgr. Márie Grajciarovej. Spočiatku súbor inscenoval len autorské divadlá, písané priamo pre súbor, s tématikou vianočných tradícií. Inscenácie mali u divákov veľmi dobrý ohlas, ale svojou témou bolo ich reprízovanie časovo obmedzené. Poctivú, náročnú prácu ochotníkov, vykonávanú s láskou a nadšením, nebolo možné efektívne zúročiť v porovnaní s vynaloženým úsilím. Preto po týchto úspešných „prvotinách“ sa súbor rozhodol napredovať s vyššími ambíciami, naštudovať náročnejšiu predlohu, ísť sa prezentovať aj mimo obce a konfrontovať sa s divadelníkmi v rámci súťaží ochotníckych divadiel na Slovensku. Súbor kvalitatívne napredoval od inscenovania klasických predlôh s kašírovanými kulisami až k modernému divadlu využívajúcemu symbolickú,  minimalistickú, ale plne funkčnú scénografiu a kostýmovú štylizáciu s rýchlo stúpajúcou úrovňou, o čom svedčí aj úspešnosť v súťažiach.

Za 16 rokov existencie DS ŠAPO uviedli ploštínski ochotníci devätnásť inscenácií rôznych žánrov a autorov (Timrava, Urbánek, Molière, Astrid, Gogoľ, Barč-Ivan, Opálený, Mitana, Henneguion…). S desiatimi inscenáciami sa zúčastnili na regionálnej súťažnej prehliadke ochotníckych divadiel, z ktorej deväťkrát postúpili na krajskú súťažnú prehliadku a trikrát celoslovenskú. Na súťažných prehliadkach získal súbor tiež niekoľko individuálnych a kolektívnych ocenení. V roku 2020 oslávi súbor 100 rokov od uvedenia 1. inscenácie v Ploštíne, o ktorej sa zachovala písomná zmienka.

Scénická žatva 2021