O tom, prečo bola Scénická žatva 2020 iba online

Časopis Javisko 1/2021

Plánovali sme zaradiť do programu aj inscenácie z „tematických festivalov“ a ľudí na uliciach malo potešiť dizajnové trhovisko či premietania filmov zo súťaže Cineama a Festivalu BAB. Táto reportáž je dokumentom doby, prečo bola Scénická žatva 2020 nakoniec iba online.

Cesta z Martina cez Bratislavu na internet

Prvý prípad ochorenia na Slovensku sme zachytili 6. marca 2020. V máji, teda počas rozbehnutej prvej vlny pandémie, prípravný výbor festivalu rozhodol, že Scénická žatva 2020 nebude v pôvodne plánovanom augustovom termíne. Hlavným dôvodom zmeny bol presun všetkých divadelných postupových súťaží z jari na jeseň. Zároveň bolo v tom čase v platnosti ukončenie divadelnej sezóny nariadené Ministerstvom kultúry SR, spojené s odporúčaním neorganizovať žiadne podujatia do konca augusta 2020. V novom decembrovom termíne nebolo možné rezervovať priestory Slovenského komorného divadla v Martine. Prípravný výbor preto rozhodol, že festival sa bude konať v priestoroch bratislavského V-klubu, ktorý patrí pod správu Národného osvetového centra, a v ďalších bratislavských divadelných priestoroch.

Aby bola v Martine zachovaná kontinuita a aby Martinčania neprišli o letné podujatie, prípravný výbor nadviazal spoluprácu s občianskym združením Opus Delicti, ktoré v Martine pripravovalo Letnú školu ochotníkov. Členom tohto združenia bol aj programový riaditeľ Scénickej žatvy, teda ja. Po vzájomnej dohode bolo podujatie premenované na Žatva tvorivosti – letná škola ochotníkov a konalo sa v Martine 27. až 30. augusta. Pôvodne malo byť toto podujatie zložené iba z divadelných workshopov. Po poskytnutí podpory NOC-ky a zaradení podujatia do programu Scénickej žatvy boli okrem 4 tvorivých dielní v programe Žatvy tvorivosti uvedené 3 predstavenia a 3 premietania filmov pre verejnosť.

Po tom, ako bol v októbri 2020 vyhlásený núdzový stav a zaviedol sa zákaz verejných podujatí, nebolo možné dokončiť žiadnu z celoštátnych postupových súťaží. Keďže Scénická žatva je vyvrcholením týchto súťaží, prípravný výbor rozhodol o ďalšej zmene. Festival Scénická žatva bol kompletne presunutý do online prostredia a jeho trvanie sme predĺžili z pôvodne plánovaných štyroch na sedem dní, teda od 14. do 20. decembra. Z plánovaného programu sme vynechali podujatia, ktorých realizácia nebola v online priestore možná alebo by bol ich význam v online priestore sporný (galaprogram k 190. výročiu ochotníckeho divadla, koncerty, živé divadelné predstavenia, trhovisko, offline propagáciu).

SŽ 2020, Javisko 1/2021 - Zákulisie festivalového štábu
Zákulisie festivalového štábu. Na fotografii sú Pavel Smejkal a Matej Moško

Hlavný program

Hlavný program festivalu sme vytvorili z nesúťažnej prehliadky záznamov inscenácií ochotníckeho divadla a z archívnych záznamov inscenácií, ktoré v minulosti získali ocenenie Tvorivý čin roka. Šlo o najvyššie ocenenie, aké mohli ochotnícki divadelníci získať do roku 2016. Víťaza vyberala porota spomedzi inscenácií a umeleckých prednesov, ktoré sa na Scénickú žatvu dostali ako víťazi niektorej z postupových súťaží.

Možnosť prihlásiť sa do terajšej nesúťažnej prehliadky dostali všetky divadelné súbory, ktoré sa v roku 2020 prihlásili do celoštátnych postupových súťaží vyhlásených Národným osvetovým centrom. Pred vypuknutím pandémie ochotníci a školy (ZŠ, SŠ, ZUŠ, CVČ) prihlásili do týchto súťaží vyše 380 inscenácií. Možnosť zaslať záznam svojho predstavenia využilo 17 divadelných súborov s 18 inscenáciami. Dôvodom neúčasti väčšiny pôvodne prihlásených súborov bol fakt, že inscenácie nakoniec pre protipandemické opatrenia buď vôbec nevznikli, alebo z nich divadelné súbory nemali možnosť pripraviť záznam. Spomedzi týchto 18 inscenácií programová rada vybrala 6 záznamov, ktoré spĺňali technické a umelecké kritériá. Všetkých 18 záznamov dostalo od odbornej poroty reflexiu počas dvoch rozborových seminárov prebiehajúcich prostredníctvom platformy ZOOM. Rozbory boli súčasťou programu Scénickej žatvy.

Zverejneniu archívnych záznamov inscenácií, ktoré v minulosti získali na Scénickej žatve ocenenie Tvorivý čin roka, predchádzali výber a digitalizácia týchto záznamov a dostupných archívnych materiálov. Vďaka tomu vznikla na stránke www.scenickazatva.eu nová sekcia Archív, kde sme zverejnili archívne materiály k 24 ročníkom festivalu (výstrižky z archívu časopisu Javisko) a fotografie k všetkým 39 inscenáciám, ktoré v minulosti ocenenie Tvorivý čin roka získali. Spomedzi 19 dostupných záznamov vybral prípravný výbor 11 takých, ktoré reprezentujú tvorbu najvýraznejších osobností slovenského ochotníckeho divadla. Dokopy teda bolo počas festivalu zverejnených 17 záznamov divadelných inscenácií, ktoré si mohla verejnosť bezplatne pozrieť počas celého trvania festivalu. Po vyhlásení celoštátneho lockdownu s platnosťou od 21. decembra sme predĺžili možnosť sledovať tie archívne inscenácie, pri ktorých nám to licencia umožnila, až do 10. januára 2021. Takýchto záznamov bolo deväť.

DIABOLIÁDA Divadelný súbor DRIM, Nitra

Sprievodný program

Priestor festivalu sme chceli využiť aj na propagáciu ďalších aktivít Národného osvetového centra. Divácky veľmi úspešnými boli zostrihy štyroch oral history rozhovorov s osobnosťami ochotníckeho divadla. Kompletné záznamy týchto rozhovorov Národné osvetové centrum plánuje zverejňovať postupne počas roka 2021. Súčasťou programu sa podobne stal aj projekt Metodický vlog PRE-DNES, ktorý vďaka Scénickej žatve získal pozornosť širšej divadelníckej obce. Každý festivalový deň od pondelka do soboty sme pre divákov priniesli aj jednu naživo vysielanú aktivitu. V pondelok sme začali prednáškou teatrológa Karola Mišovica o vzniku SND. V utorok a vo štvrtok sa verejnosť mohla zúčastniť na odborných rozboroch k súčasným ochotníckym inscenáciám. V stredu prebiehal Filmový kvíz s Petrom Konečným a v sobotu sa prihlásení záujemcovia zúčastnili na hereckom masterclass workshope s Ľubom Bukovým. Do programu sme zaradili aj online prednášky súvisiace s divadlom, ktoré vznikli počas festivalu TVOR•BA. V piatok sme vo svetovej premiére uviedli záznam inscenácie Divadelná udalosť, ktorú ako jednu z hlavných aktivít Roku slovenského divadla pripravilo Liptovské kultúrne stredisko s divadlom Gasparego v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 190. výročia prvého uvedenia slovenskej divadelnej hry Kocúrkovo.

SŽ 2020, Javisko 1/2021 - Teatrológ Karol Mišovic počas príspevku o vzniku SND
Súčasťou programu bola aj séria prednášok. Na fotografii je teatrológ Karol Mišovic počas príspevku o vzniku SND

Jedinou offline aktivitou festivalu bola výstava Divadlo väčších možností, ktorú síce vzhľadom na pandemickú situáciu a platné opatrenia navštívilo počas festivalu minimum divákov, ale po uvoľnení opatrení bude verejnosti opäť dostupná vo foyeri V-klubu a v auguste bude inštalovaná v Martine počas Scénickej žatvy 2021 a na festivale Jiráskov Hronov v Českej republike.

Na zvýšenie povedomia o festivale a na získanie obsahu pre sociálne siete sme pripravili aj sériu interaktívnych kvízov o ochotníckom divadle a fotosúťaž Odfoť sa s ochotníkom. Interaktívne kvízy splnili svoj účel. Fotosúťaž, pri ktorej sa mali súťažiaci fotiť s divadelnými pamätníkmi, ulicami či námestiami, medzi divákmi nezarezonovala. Dôvodom bol v tom čase už avizovaný lockdown a zhoršujúca sa pandemická situácia.

Takto to bolo a veríme, že už nikdy nebude musieť byť.

MATEJ MOŠKO | programový riaditeľ festivalu Scénická žatva 2020
FOTO | Archív NOC
článok bol uverejnený v časopise JAVISKO 1/2021

Scénická žatva 2021