Podcast Ochotnícke príbehy 8: Happening

Ochotnícke príbehy vzdávajú poctu slovenskému ochotníckemu divadlu. Približujú vytváranie jeho štruktúr, zápas s cenzúrou politických režimov, ale aj progresívne myšlienky a inovatívne prístupy ochotníckych divadelníkov. Upozorňujú aj na významné ženy režisérky. Príbehy dopĺňajú zvukové úryvky z archívnych záznamov.

Texty: Alena Štefková, Lucia Ditmarová
Nahovorila: Lucia Lasičková
Zvuk: Pavel Smejkal
© Národné osvetové centrum

Scénická žatva 2021