Popoluška

Divadelný súbor GONG, Bratislava

Popoluška

Súťaž:

dospelí deťom

Kde:

Štúdio SKD

Kedy:

sob 23. 10. o 11:30

Dĺžka predstavenia 35 min.

Vhodné pre deti.

Réžia: Peter Varga
Text:
Bratia Grimmovci
Dramaturgia:
Peter Varga, Daniela Pápayová
Scénografia a kostýmy: Ivana Šateková
Pohybová spolupráca: Marika Kecskésová
Asistent réžie: Martin Huraj, Daniela Pápayová

Osoby a obsadenie

členovia súboru GONG (13- až 18-roční)

O inscenácii Popoluška

V roku 2017 získal súbor GONG s uvedenou inscenáciou 1. miesto na krajskej prehliadke Stretnutie s Táliou v Senci a 2. miesto na celoslovenskej prehliadke Deti deťom v Rimavskej Sobote. Súbor sa na základe výberu zúčastnil aj na európskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy, kde sa stal laureátom medzinárodného ocenenia Zlatý gunár (v kategórii špeciálnych cien získal súbor GONG Cenu organizátorov – za dlhoročnú kreatívnu tímovú prácu).

O divadelnom súbore GONG

Divadelný súbor GONG tvorí niekoľko skupín detí a mladých ľudí, ktorí sa stretávajú cez voľný čas so snahou preniesť im blízke témy do inscenovanej podoby. GONG je jediným detským a mládežníckym divadelným zoskupením na Slovensku, ktorého činnosť trvá nepretržite už od roku 1954. 

Od svojho vzniku je pravidelným účastníkom divadelných súťaží na Slovensku a nositeľom mnohých ocenení. Za dlhé roky sa v súbore vystriedalo už niekoľko generácií členov. Viacerí z nich, dnes už profesionálni umelci, pokračujú naďalej v práci so súborom v čase prázdnin ako lektori na Letnom tvorivo-dramatickom pobytovom tábore či ako tvorcovia, či spolutvorcovia divadelných inscenácií, medzi ktoré patrí aj táto.

Scénická žatva 2021