Proti prúdu

Elenky z Mudroňky, Martin

Proti prúdu

Súťaž:

FEDIM

Kde:

Štúdio SKD

Kedy:

štv 21. 10. o 15:00

Dĺžka predstavenia: 50 minút

Autori: E. M. Šoltésová, Zuzana Palenčíková
Dramatizácia, úprava: Zuzana Palenčíková, Pavlína Musilová a kolektív
Dramaturgia: Zuzana Palenčíková
Réžia: Pavlína Musilová
Scénografia: Zuzana Palenčíková a kolektív
Hudba: Martin Geišberg

Osoby a obsadenie

Elenka Maróthy v detstve: Dadka Dudová, Vanessa Frková
Elenka Maróthy v mladých rokoch: Tamara Beranová, Eva Oľhová
Elena M. Šoltésová matka: Tereza Ťaptíková
E. M. Šoltésová spomínajúca: Lucia Jašková
Elenka Šoltésová dcéra: Dadka Dudová
Ivan Šoltés: Peter Grendár
Matka, Lujza, Ľudmila Hodžová: Dorota Palenčíková

O inscenácii Proti prúdu

K divadelnému stvárneniu fragmentov z textov Eleny Maróthy Šoltésovej Moje deti a Sedemdesiat rokov života pomohla jednoduchá scénografia a materiál, ktorý si tvorcovia zvolili. Okamihy jej života od narodenia cez detstvo, mladé roky, až kým dospela v ženu, túžiacu žiť v Martine, vtedajšom centre kultúrneho diania. Neustále vyrušovanej, napriek tomu neutíchajúcej túžbe po písaní venovala každý voľný okamih, zapisujúc každodenné zážitky svojich detí, ktoré spolu s jej osobnými spomienkami slúžili ako predloha pre tvorcov.

Snažili sa zachovať jedinečnosť jazyka, vytvoriť atmosféru a priblížiť originalitu a jedinečnosť osobnosti tejto úžasnej ženy.

O divadelnom súbore Elenky z Mudroňky

Keď TKS (Turčianske kultúrne stredisko v Martine) a Zuzana Palenčíková (dramaturgia a dramatizácia) oslovili na spoluprácu Pavlínu Musilovú, do projektu automaticky vstúpili jej deti – žiaci zo ZUŠ Mudroňova Martin. Pretransformovaním vznikol klasický-neklasický ochotnícky súbor. Všetky víkendy obetované predstaveniu. Frajeri, výlety, domáce práce, len školovania sa to dotknúť nesmelo – to by sa Elene nepáčilo. A ani ZUŠ Martin, ktorá hrdo naďalej podporuje svojich žiakov a aktivity TKS spojené s inscenáciou Proti prúdu.

Ďalšou Šoltéskou – ženou, ktorá dokáže skĺbiť množstvo povinností a prispieť svojou obetavosťou a radosťou z tvorby k pripravovanému dielku – bola profesionálna herečka, členka súboru Komorného divadla Martin Lucia Jašková.

Od septembra sa z detí pozbieraných so skupín LDO stal skutočný ochotnícky súbor, ktorý kočuje po okolí Martina i priamo v ňom, aby divákom priblížil život slávnej Martinčanky, živeniarky, matky, spisovateľky, aktivistky…

Scénická žatva 2021