Festival Scénická žatva sa predsa len uskutoční

4. tlačová správa

Martin o festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva tento rok nakoniec nepríde!Vďaka snahe mesta, divadiel a Národného osvetového centra sa vrcholná prehliadka amatérskeho divadla a umeleckého prednesu uskutoční v októbri.

Diváci, ktorí vyhľadávajú komédie, sa určite dobre zabavia na predstaveniach Legenda (Jánošikowa?) a Pisočok. Fanúšikov vážnejších tém zaujme sobotné predstavenie Dora na motívy Žítkovských bohýň. A pre tých, ktorí majú najradšej slovenskú klasiku, je v programe Ženský zákon od Tajovského či Matka od Júliusa Barča-Ivana.

„Festival sa môže uskutočniť najmä vďaka ochote Turčianskeho kultúrneho strediska, ktoré malo na tento termín pripravenú divadelnú súťaž Turčianske javisko. Ich aj náš program sme spoločne skĺbili tak, aby sa vošiel do štyroch dní. Nakoniec bude na spoločnom festivale ešte viac divadelných predstavení, ako sme zvyknutí,“ vysvetľuje programový riaditeľ festivalu Matej Moško. A to nie je všetko, každý festivalový večer si diváci budú môcť užiť pri koncerte alebo premietaní filmov v divadelnej kaviarni Brept.

Festival sa bude konať podľa aktuálne platného kultúrneho semaforu v režime OTP a v prípade III. stupňa ohrozenia v režime KZ (kompletne zaočkovaní). 

Festival Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou, na ktorej sa každoročne predstavia desiatky neprofesionálnych divadelníkov a recitátorov z celého Slovenska.

Festival Scénická žatva organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Program a ďalšie informácie o festivale budeme postupne zverejňovať na www.scenickazatva.eu.

Scénická žatva 2021