Tvorivá dielňa Písanie a dráma s Karolom D. Horváthom

Chcete napísať autorský dramatický text, dramatizáciu alebo adaptáciu? Máte tému? Našli ste už pre svoj obsah formu? Majú vaše postavy charakter? Stretávajú sa v dramatických situáciách alebo len v situáciách?

V dielni so spisovateľom Karolom D. Horváthom sa naučíte niečo o mikro aj makroštruktúre textu. Zistíte ako možno text štruktúrovať vertikálne a horizontálne. A konečne sa dozviete aj to, aký je rozdiel medzi dramatizáciou a adaptáciou.

Pretože tvorba autorského textu, prípadne práca s hotovým textom iného autora, je časovo veľmi náročná činnosť, Karol Horvát bude veľmi rád, ak účastníci dielne, ktorí chcú pracovať na hotovom alebo už rozpracovanom texte, tento text autorovi vopred pošlú v aktuálnom stave rozpracovania. Karol Horváth sa tak na diskutovanie o vašich textoch vopred pripraví.

Kto je Karol D. Horváth?

Karol D. Horváth

Karol D. Horváth sa síce narodil v Bratislave, ale vyštudoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Pracoval ako učiteľ, redaktor, copywriter či dramaturg viacerých divadiel. V roku 2004 vyhral so svojou poviedkou Absolútny sluch literárnu súťaž Poviedka. Prózy publikoval v slovenských denníkoch, týždenníkoch a literárnych magazínoch. Knižne zatiaľ vydal tri zbierky poviedok s názvami Karol D. Horváth, Karol D2 Horváth a Karol 3D Horváth. Ako divadelník je ostrieľaným návštevníkom, lektorom a porotcom divadelných postupových súťaží a Scénickej žatvy.

Scénická žatva 2021