1988 A čo - divadlo pri MsKS Trnavatitulka
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

A čo?

Divadelný súbor DISK pri MsKS v Trnave
Tvorivý čin roka 1988 za inscenáciu A čo?

Autor textu: Blaho Uhlár
Réžia: Blaho Uhlár

Autor fotografií: neznámy

Súťažte so Scénickou Žatvou