Ci hutorim ty vole 3
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Ci hutorim, ty vole!

Bardejovské divadlo, Bardejov
Súťaž: Belopotockého Mikuláš, Prúdy súčasného divadla

O inscenácii

ČeskoSlovenská komédia o Slovákoch žijúcich u Praze

Po doterajšej tvorbe pre deti sa chceme zamerať aj na dospelého diváka. Hra Jozefa Jenča: Ci hutorim, ty vole! je pre tento región aktuálna svojou témou — cestovanie ľudí za prácou mimo svoj domov.

Úroveň nezamestnanosti v regióne je vysoká a preto ľudia často krát za prácou neodchádzajú dočasne, ale natrvalo. Hra Ci hutorim, ty vole! zobrazuje humorným spôsobom život týchto ľudí v zahraničí, kde si (ne)vytvárajú domov, (ne)prispôsobujú sa, (ne)strácajú svoju identitu „východňara“.

Veľmi blízky nám je jazyk hry, kde autor pracuje s východoslovenským dialektom. To, že autor umiestnil postavy do nie tak vzdialeného zahraničia — do Prahy, otvára aj ďalšiu tému. Existencia Československa naše krajiny stále spája a zároveň rozdeľuje.

Bardejovské divadlo sa snaží zapájať do svojich aktivít najmä Bardejovčanov. Preto súčasťou tohto projektu bolo priblížiť záujemcom prácu na výtvarnej zložke inscenácie.

Pod vedením scénickej a kostýmovej výtvarníčky Paulíny Halasovej sa mohli stať súčasťou celého procesu — ako vzniká návrh, ako sa realizuje a ako vyzerá, keď do neho vstúpi živý herec.

Dobrovoľníci svoje skúsenosti môžu uplatniť pri ďalších inscenáciách Bardejovské-ho divadla.

Vznik inscenácie podporili Fond na podporu umenia a Komunitná nadácia Bardejov P2P Slovakia

Tvorivý tím

Autor a réžia: Jozef Jenčo
Dramaturgia a produkcia: Veronika Pachová
Hudba: Matúš Roman
Scéna a kostýmy: Paulína Halasová

Hrajú: Martin Šidelský, Štefan Molčan, Michal Peteja, Ján Čech, Viktória Balaščák, Jana Kiecová

Súťažte so Scénickou Žatvou