1981 Elementaristika - divadlo pri FF UPJŠ Prešov titulka
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Elementaristika

Študentské divadlo pri FF UPJŠ v Prešove
Tvorivý čin roka 1981 za inscenáciu Elementaristika

Autor textu: Karol Horák
Réžia: Karol Horák

Autor fotografií: Alexander Vladár

Súťažte so Scénickou Žatvou