2016 Genesis foto © Ctibor Bachratý 05
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Pojednávanie vo veci Genesis

Divadelný súbor Uložiť ako, Bratislava
Tvorivý čin roka 2016 za inscenáciu Pojednávanie vo veci Genesis

Autor textu: Tereza Stachová a kol.
Réžia: Pavol Viecha

Autor fotografií: Ctibor Bachratý

O inscenácii

Pojednávanie vo veci Genesis v multižánrovej forme spojenia činohry a fyzického divadla kráča po stopách viny. Rovnako ako predošlý Mučeník pri tomto hľadaní vstupuje do polemiky s Bibliou, ktorá definuje základné morálne atribúty dnešnej spoločnosti. Mayenburg sa opiera o novozákonné citáty, Uložiť ako… siaha po Starom zákone. Súd s Júdom, Jákobom, Abrahámom&Co. sa začína v náhodnom momente. Je to iba jeden príbeh z mnohých, ktorým dievčina zatvorená vo svojej izbe a zavalená náboženskou literatúrou môže začať svoje vyšetrovanie. Dávne mýty pritom posudzuje z hľadiska novej morálky dnešných zákonov a paragrafov. Dochádza k stretu odlišných svetov. Na jednej strane je to komické, na druhej to naznačuje, z akého kódexu vlastne pochádza časť identity našej kultúry. V základnej knihe európskej civilizácie je ľahké nájsť „zločincov“, ktorí by sa dnes na lavici obžalovaných obhajovali len ťažko. Nikto totiž nie je ochotný prijať zodpovednosť. Cyklus obvinení sa nekončí a pokračuje až k samotnému Stvoriteľovi…

Jednotlivé pojednávania vždy začínajú konkrétnou rekonštrukciou činu obžalovaného. Prebiehajú vo forme fyzických obrazov, ktoré v naratívnej rovine dopĺňajú konkrétny príbeh. Zo zavesených vriec vyťahuje performerka prudkým gestom materiálne dôkazy činov, ktoré sú zároveň biblickými symbolmi – mešec, rúno, povraz a, samozrejme, jablko. Aj keď je od začiatku jasné, kam sa asi vo svojom pátraní tvorcovia dopracujú, rutinu štruktúry narušia aspoň tým, že poslednú rekonštrukciu predstavia ako klauniádu s jablkami Kaina a Ábela.

Snaha sudkyne je však márna. Obvinení zo starého sveta, fungujúceho na báze iného poriadku, jej nerozumejú a neskôr sa jej snahe doslova vysmievajú. Akoby bolo vopred jasné, že pravdy o pra-pra-vine sa nedopátra, že svojho vinníka nedolapí. Pokus o hľadanie esencie viny je dlhá cesta a tesne predtým, keď je odpoveď konečne na dosah, Boh zhasne svetlo. „Prestaňte súdiť, aby ste neboli súdení; lebo akým súdom súdite, takým budete súdení; a akou mierou meriate, takou bude merané aj vám.“ JAVISKO 3/2016# DDS Bebčina, Nová Dubnica – Vitajte!? Je pozoruhodné, do akej myšlienkovej výzvy sa súbor Uložiť ako… pustil, a aj to, akú cestu k polemike o večnej vine plynúcej z dedičného hriechu si zvolil.

Milo Juráni (S nadhľadom a odstupom k triezvosti. In Javisko 3/2016)

V časopise Javisko 4/2016 o Scénickej žatve 2016
  • S nadhľadom a odstupom k triezvosti (zostavila Dáša Čiripová)
  • Nenápadní pozorovatelia (rozhovor s hosťami: Guido Bosua a Benny Lindelauf pripravila Jaroslava Čajková)
A toto ste už videli?

Súťažte so Scénickou Žatvou