Čo prinesie 99. ročník Scénickej žatvy

4. tlačová správa

Alexandra Štefková a Lucia Lasičková, odborné pracovníčky pre divadlo z Národného osvetového centra, hovoria v rozhovore s Jarmilou Vitovičovou o 99. ročníku Scénickej žatvy, festivale neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu, ktorý bude od 21. do 24. 10. 2021 v Martine.

Zdroj: Kultúrny denník, Rádio Devín, 19. 10. 2021

Scénická žatva 2021