EKOKRITICKÝ PANEL: Bohu dušu a mne divadlo!

Scénická žatva, 21. 10. 2021

Legenda (Jánošíkowa?)
Potulné dividlo J+T, Medzibrod

My Slováci legendy milujeme. Aj také tie krčmové o tom, koľko toho Fero popil, či o tom, aký Don Juan bol Jaro z horného konca. Obľubujeme zvlášť také, z ktorých vychádza ako najväčší frajer človek z ľudu. Možno preto tak milujeme tú o Jánošíkovi. Veď viete, o tom, čo bohatým bral a chudobným dával. Jasné, že viete! Všetci vieme – však to je ten náš, národný!

Potulné dividlo J+T z Medzibrodu túto našu národnú črtu dobre identifikovalo a tak do svojho repertoáru zaradilo Legendu Janošikowu. Tú nám prichádza zahrať fiktívna divadelná spoločnosť Prvé medovníkové lútkové divadlo Džordža Gaviára a Toma Fajera. Príchod tejto českej spoločnosti nám otvára princíp divadla na divadle. Počiatočné hranie s plošnými bábkami je totiž po krátkej chvíli prerušené ideovou nezhodou medzi hercami. Ako hrať príbeh o Jánošíkovi? A čo o ňom vlastne vieme? Vieme o ňom vôbec niečo okrem toho, že tým bohatým teda bral? Ako nás tvorcovia usvedčia – hoci sa zaradil medzi 10 najväčších Slovákov, nevieme ani len kedy žil. A tak sa pod vplyvom vzdoru mladšieho z dvojčlennej hereckej družiny podujmú legendu o Jánošíkovi rozpovedať inak. Plošné bábky zmiznú, nahradia ich dvaja herci a šikovná práca s predmetmi. Začína sa hodinová show výborne zohratej dvojice.

Text Jozefa Mokoša, ktorý slúži pre inscenáciu ako východisko, herci a autori inscenácie zároveň však podrobili zásadným úpravám a doplnili ho o autorské piesne. Prvým predpokladom dobrého divadla je samotný text. A už tu možno konštatovať, že dvojica Pohorelec a Haviar preukazuje dramaturgický cit. Text obohacujú o množstvo aktualizácií s citom, a tak vôbec nepôsobia vtieravo či lacne. Tomáš Pohorelec je známy pesničkár a z tejto jeho danosti inscenácia výrazne ťaží. Okrem výborne zvládnutej hudobnej zložky sú totiž nemalou devízou aj úderné texty piesní (napr. Ťarchavá Terchová).

Inscenácia Legenda Jánošíkowa však nestojí len na dobre upravenom texte, ale predovšetkým na výborne zohratej dvojici. Haviar a Pohorelec si na javisku evidentne výborne rozumejú. Herecký súzvuk je asi slovné spojenie, ktoré najvýstižnejšie vyjadruje toto spojenie. Obaja s ľahkosťou prechádzajú z postavy do postavy či komunikujú s publikom. Inscenácia hneď v úvode nasadí svižné tempo, ktoré herci skutočne udržiavajú až do samotného konca.

Autori a protagonisti zároveň dokazujú, že sú remeselne zdatní divadelníci, ktorí tomu, čo kočovné divadlo potrebuje, veľmi dobre rozumejú. Inscenácia Potulného Dividla J+T Legenda Janošikowa je veľmi dobre zvládnuté jarmočné divadlo. Divácky vďačné, ale nie lacno ľúbivé. Inscenácia nepredstiera žiadne zásadné umelecké ambície. To, čo od začiatku ponúka, je kvalitne zvládnuté remeslo a inteligentný humor. A presne to divák dostane. A to, keďže si v tejto krajine začíname myslieť, že splnené sľuby sú tiež niečo ako legenda, je nesmierne príjemný zážitok…

Zuzana Galková, porotkyňa
FOTO: Jakub Jančo

Scénická žatva 2021