EKOKRITICKÝ PANEL: Každý z nás niekedy niekam nepatril

Scénická žatva, 22. 10. 2021

Ja som Tyra
DDS DRIM, ZUŠ J. Rosinského, Nitra

V zásade je jedno, či ste škôlkar, školák alebo pracujete. Každý z nás dôverne pozná ten pocit tlaku, keď sa má zaradiť do kolektívu a má intenzívny pocit, že doň skrátka nepatrí. Divadelný súbor DRIM si ako predlohu svojej inscenácie s názvom Ja som Tyra vybral knihu Helge Torvund Vivaldi. Rozpráva príbeh dievčatka Tyra, ktoré v škole čelí šikane. Detský divadelný súbor DRIM sa na jej príbeh pozerá s výrazným interpretačným vkladom a podrobuje ho skúmaniu. Odmietajú deti v škole prijať Tyru lebo mlčí a nekomunikuje? Alebo Tyra mlčí a nekomunikuje preto, že ju deti nemajú rady a ubližujú jej? DDS Drim pod vedením Marice Šiškovej svet zákonitostí školského dvora nezjednodušuje a nebagatelizuje. Naopak podrobuje ho hoci na krátkej ploche, ale pomerne hlbokej analýze.

Tyrinu uzavretosť režisérka nezobrazuje len ako dôsledok šikany. Ale zároveň nám ponúka aj obraz toho, ako deti na jednej strane ťažko prijímajú akúkoľvek inakosť, no na druhej strane aj to ako sa niektoré z nich snažia prijať ju, hoc im to druhá strana vždy neuľahčuje. Z Tyry sa tak nestáva len plochá obeť a z „kolektívu školského dvora“ akýsi plagátový šikanátor. Práve naopak, vidíme detský svet ako komplexnú sústavu komplikovaných vzťahov.

Marica Šišková patrí k tým pedagógom, ktorí svojich divadelných zverencov citlivo, ale pritom divadelne erudovane vedú. Je však zjavné, že tak robí s ohľadom na to, aby tou zložkou, ktorá je skutočne tvorivá, bol práve súbor samotný. Členovia súboru DRIM sú herecky disponovaní a ich kolektívny výkon je mimoriadne sústredený. Niet pochýb o tom, že vedia, aký príbeh nám rozprávajú a že obsahu slov, ktoré na javisku vyrieknu rozumejú.

Výsledný inscenačný tvar je čistý a oprostený na absolútne minimum. Súbor stavia na tej najcennejšej devíze, ktorú má – na samotných protagonistoch. Výsledný tvar kategoricky prináleží divadlu poézie a príbeh rozpráva v citlivo komponovaných obrazoch, no na druhej strane je nesmierne vecný a konkrétny.

Inscenácia DDS DRIM JA SOM TYRA potvrdzuje skutočnosť, že keď sa stretne výrazná pedagogická osobnosť s chtivým a tvorivým súborom, výsledkom je silný divadelný zážitok, ktorý je prínosom nielen pre samotných aktérov zažívajúcich proces tvorby, ale aj pre diváka.

Zuzana Galková, porotkyňa

FOTO: Michal Lašut

Scénická žatva 2021