Scénická žatva 2021: Istoty sa v auguste vytratili

Scénická žatva, 24. 10. 2021

My, Slováci, vraj potrebujeme istoty. Možno preto, že ich až tak veľa nemáme. Jednou z takých istôt v divadelnom svete bol posledný augustový týždeň. Neodmysliteľne sa spájal s najstarším festivalom neprofesionálneho divadla – Scénickou žatvou. Ale doba covidová divadelníkov obrala aj o túto zdanlivo do kameňa vytesanú konštantu. Hoci to tento rok už-už vyzeralo celkom nádejne a mnohí z nás neochvejne verili, že sa na konci leta z online priestoru opäť vrátime do Martina, deň pred začiatkom festivalu prišlo rozhodnutie prehliadku zrušiť.

Autor: Zuzana Galková
Zdroj: https://mloki.sk/scenicka-zatva-2021-istoty-sa-v-auguste-vytratili/

Scénická žatva 2021