PermaKultúra 99 – trvalo udržateľný žatevník číslo 3.

Scénická žatva 2021