SPOZA EKOPONY: Sci-fi podľa skutočnej udalosti

Scénická žatva, 22. 10. 2021

Čáry-máry

DDS Kamarát, Martin

S režisérkou Evou Benčíkovou

 

Toto je celé zle. Ja by som tu nemala byť. Mala by som byť v škole na druhej strane oceánu. Lenže vy sa všetci obraciate na nás mladých, aby sme vám dali nádej. Ako si to dovoľujete? Ľudia trpia, ľudia umierajú, celé ekosystémy sa rúcajú, sme na začiatku masového vymierania…“

G. T.

Znie to ako sci-fi, no tvorcovia a protagonisti rozprávky Čáry-máry ešte pred pár dňami museli inscenáciu kompletne prekopať. Dvojrole však pre skúsené čarodejnice, víly a lúpežníkov z Detského divadelného súboru Kamarát z Martina znamenal ten menší problém.

„Na poslednej skúške to vyzeralo veru všeliak,“ rozpráva principálka súboru Eva Benčíková. Na druhej strane platí staré divadelné pravidlo: Posratá skúška = skvelé predstavenie. Škoda, že je to proti prírode a nedá sa aplikovať aj v permakultúre. Zle vyťažený dažďový les sa predsa nerovná zdravšiemu palmovému oleju a šťastnejším orangutanom.

„Téma ekologických problémov Zeme a ich riešení v kolektíve zarezonovala najviac spomedzi aktuálnych spoločenských fenoménov. Sami od seba začali decká ​’​nosiť a zbierať informácie, čítali aktuálne články o klimatickej kríze, rešeršovali aj na internete, doma, v lese. Ich úlohou bolo vydestilovať monológ a vyjadriť svoj názor na tento problém. Z materiálu sme postupne vybudovali scenár na inscenovanie,“ dopĺňa vedúca súboru a zároveň spoluautorka textu.

Obsadenie rozprávky vzniklo z viacerých skupín zverencov, ktoré Eva Benčíková vedie. „Deti usmerňujem k samostatnosti a ak to nejde inak, tútorské kapacity vykrývam z rodiny. Občas nám pomôže môj syn Juraj a najmladší Branislav zas inscenáciu podchytí režijne. Rodina Benčíková sa stará o dorast,“ uzatvára Eva Benčíková.

Mrazivo vyzneli záverečné slová o budúcnosti sveta. Ľudia nosia masky kvôli chorobami zamorenému ovzdušiu, ktoré zabíja. Keby sme dnes žili ako v stredoveku, tak autorku takýchto alarmistických slov (avšak trefne opisujúcich našu realitu) upália ako bosorku. To smutnejšie a problematické, čo inscenácia priniesla, je fakt, že myšlienky detí sú plné obáv zo svojej budúcnosti a dospelí nerobia dosť preto, aby strach pominul.

pani Švoňavá

FOTO: Michal Lašut

Scénická žatva 2021