Dielňa kostýmovej tvorby so Zuzanou Hudekovou

Pracovať budeme s deformáciou tela, metamorfózou a „framingom“. Z dostupných materiálov vytvoríme odevy, pokrývky hlavy a iné dekorácie, ktoré ovplyvnia pohyb na javisku, gesto, pocit a rovnováhu. Pohráme sa s gravitáciou, ťažiskom, stabilitou, obmedzením, proporciami, predlžením tela a orientáciou. Vyskúšame si aké je to niesť bremeno byť slepým, byť bez rúk, byť bez nôh a aké je to keď chodí telo bez hlavy, alebo keď sa viacero tiel spojí do jedného.

Kedy:

od 31. augusta do 2. septembra, vždy dopoludnia

Cena za workshop:

Cena: 50€ bez ubytovania, 100€ s ubytovaním (ubytovanie od 30. augusta do 3. septembra) 

O Zuzane Hudekovej

Zuzu Hudek vyštudovala scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvovala štipendijný pobyt v Krakove a ukončila postgraduálne štúdium scénografie v holandskom Groningene. Vytvorila scénografie a kostýmy k viacerým produkciám na Slovensku, v Holandsku a Maďarsku. Ako kostýmová a scénická výtvarníčka spolupracuje najmä na tanečných produkciách, predstaveniach pre deti a mládež, hendikepovaných a ľudí bez domova. Je prezidentkou slovenského centra OISTAT a členkou Costume Design Sub-commission. Aktívne prezentuje svoju tvorbu a výskum na medzinárodných konferenciách (Mexiko City, Antverpy, Praha, platforma Critical Costume). Momentálne sa zaoberá funkciou a premenou kostýmu v tanečnej performancií.

Od roku 2007 pracuje ako lektorka výtvarných a dramatických umení na súkromných medzinárodných školách. Ako výtvarníčka spolupracovala s Divadelným Ústavom na európskom projekte Platform 11plus, ktorý bol zameraný na vznik nových divadelných produkcii pre mládež.

K jej vlastným autorským projektom patria 15MINMUM (Holandsko), ktorý bol ocenený holandskou porotou na festivale Jonge Harten. V zahraničí vytvorila dva autonómne projekty ANDEND (Holandsko) a inštaláciu BOYS&GIRLS (Portugalsko). Na domácej scéne uviedla performanciu TRI-ŠTYRI OPICE a tanečný projekt METAMORFÓZY.

www.zuzuhudek.com