Herecká dielňa s Naďou Uherovou

Umenie herectva je neustálym procesom sebapoznávania. Je to celoživotné štúdium a výskum, ktorý nám môže pomôcť odhaliť rôzne zákutia nášho vnútorného sveta. V tvorivej hereckej dielni budeme na sebe pracovať prostredníctvom hereckých cvičení a techník (nielen) z ruskej hereckej školy. Naším cieľom bude samotný proces, v ktorom je dôležitým faktorom slobodné uvoľnenie a odovzdanie tvorivej energii. Budeme sa venovať technikám herectva, ktoré vás nasmerujú pri tvorbe charakteru postavy, a tiež technikám zameraným na prácu s energiou herca a celej skupiny.

Kedy:

od 30. augusta do 2. septembra, vždy dopoludnia

Cena za workshop:

50€ bez ubytovania, 100€ s ubytovaním (ubytovanie od 30. augusta do 3. septembra)

Tento workshop je už plne obsadený.

O Nadi Uheroveji

Ako režisérka a dramaturgička spolupracovala napríklad s Bratislavským bábkovým divadlom, Divadlom Ludus, poľským Teatrom Tęcza, viackrát sa režijne podieľala na multižánrovom performance pre hudobný festival Orfeus a režírovala tiež  festival rómskej kultúry Cigánsky bašavel. Hoci vyštudovala bábkarskú tvorbu, neváha režírovať ani naozajstných ľudí.