Herecká dielňa s Matejom Matejkom

Protiklady: Rovnováha v chaose

Tvorivá dielňa zameraná na transformáciu fyzického výrazu a vedomia tela sa bude konať pod vedením Mateja Matejku. Kurz prehlbuje schopnosť sebavyjadrenia, reintegrácie tela s mysľou, uvoľňuje svalové napätie a obmedzenia vyplývajúce z kritického sebahodnotenia.

Na tomto workshope sa telo stane naším primárnym prostriedkom tvorivosti a sebapoznania. Využívajúc skúsenosti pohybových, divadelných a tanečných metód z celoročných výskumov v Grotowského inštitúte vo Vroclave, pretvoríme predstavivosť na pohyby a dojmy z fyzických zážitkov a ďalej na nové formy vyjadrenia. Vrstvená iterácia pohybového materiálu prekladaná intuitívnym, často protikladným zadaním nám dá priestor na nové nepredvídané tvorivé elementy, ktoré sa ukladajú do dramaturgicky fascinujúcej skladačky. Okrem novátorských tvorivých metód je to predovšetkým skvelý sebapoznávací proces plný zaangažovania a objavovania vlastného potenciálu.

V procese práce sa môžu objaviť prvky kreatívnej vizualizácie, stelesnenej anatómie, thajskej masáže, kontakt improvizácií, jogy, bojových umení, plastických cvičení a iné.

Kedy:

od 30. augusta do 2. septembra, vždy dopoludnia

Cena za workshop:

50€ bez ubytovania, 100€ s ubytovaním (ubytovanie od 30. augusta do 3. septembra)

Tento workshop je už plne obsadený.

O Matejovi Matejkovi

Matej Matejka je divadelný bádateľ, herec, režisér pohybového divadla, pedagóg a umelecký riaditeľ Štúdia Matejka, v súčasnosti žijúci v Poľsku, vo Wrocławe. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave a na JAMU v Brne.

V rokoch 2006 – 2018 pôsobil v divadle Teatr ZAR ako performer a spolutvorca predstavení a v Grotowského inštitúte ako divadelný výskumník. Viedol viac ako 15 000 hodín workshopov na univerzitách a v divadlách na piatich kontinentoch a v 28 krajinách. Je taktiež bývalým interpretom a spoluzakladateľom divadla Farma v jaskyni v Prahe. Spolutvoril a účinkoval v medzinárodne ocenených predstaveniach Sonety temné lásky a Sclavi – Emigrantova píseň.

Zúčastnil sa na viacerých divadelných výpravách na Mount Athos, Sardíniu, Korziku, do Maroka, Gruzínska, Egypta a Indie. V roku 2013 získal jeho film Pearadise ocenenie najlepší krátky film na Underground Film Festival v Los Angeles. Od roku 2020 hrá jednu z hlavných postáv v poľskom seriáli Na dobre i na zle. V súčasnosti sa zaoberá predovšetkým pohybovou réžiou a reintegráciou tela a mysle v pedagogike umelcov vo Veľkej Británii.

Viac nájdete na jeho webe matejmatejka.com.