Kritická dielňa javisko.sk s Dianou Laciakovou

Účastníci dielne sa budú pod vedením šéfredaktorky divadelnej platformy javisko.sk Diany Laciakovej venovať reflexii inscenácií hlavného programu a tém Scénickej žatvy 2023. Získajú praktické skúsenosti s kritickým myslením o divadle a hodnotením divadelného diela, vyskúšajú si písanie recenzie, úvahy, ale aj anotácie či tvorby rozhovoru. Najpodnetnejšie práce budú publikované na online platforme pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk. Seminár je určený predovšetkým študentom stredných (končiace ročníky) a vysokých škôl, resp. mladým do 26 rokov. 

Kedy:

od 30. augusta do 2. septembra, vždy dopoludnia

Cena za workshop:

bez poplatku, 50€ s ubytovaním (ubytovanie od 30. augusta do 3. septembra)

O Diane Laciakovej

Teatrologička, slovakistka a estetička, ktorá aktuálne pôsobí v Národnom osvetovom centre ako šéfredaktorka platformy pre neprofesionálne divadlo a umelecký prednes javisko.sk. Od roku 2006 pracuje pre Akademický Prešov – Súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov. Od roku 2018 je členkou výboru Slovenského centra AICT a koordinátorkou projektov Monitoring divadiel a Monitoring teatrologickej literatúry. Zameriava sa na témy súčasného a alternatívneho divadla, dokumentárneho divadla, divadla a estetiky. Zaoberá sa tiež divadlom poézie, umeleckým prednesom a fenoménom študentského a ochotníckeho divadla. Spolupracuje s RTVS, VŠMU, Divadelným ústavom a ďalšími kultúrnymi, pedagogickými a osvetovými inštitúciami. Venuje sa lektorskej a porotcovskej činnosti a tiež jazykovej redakcii umeleckých a odborných textov.