Hollywood je nuda, najlepšie artové filmy po roku 2000

prednáša Peter Konečný

Od roku 2000 vznikli stovky mimoriadnych európskych filmových diel. Peter Konečný predstaví tie, ktoré radikálne formovali jeho filmové uvažovanie. Čaká vás pohľad na témy života, smrti, sveta, spoločnosti, odrážajúce sa v modernej európskej kinematografii. Rozsiahla, ukážkami nabitá prednáška vás vráti v čase a možno vo vás prebudí podobnú fascináciu filmom, akú má sám jej autor.