My Street Films

výber zo súťažných filmov
Kedy:
Streda 30. 8. 2023 o 19:30 hod.
Sobota 2. 9. 2023 o 20:45 hod.
[69']
Kde:
Scénická žatva 2023, vizuál

Premietanie krátky dokumentov z rovnomenného vzdelávacieho projektu.

Na začiatku každého ročníka je otvorená výzva na prihlasovanie autorských námetov, z ktorých lektori vyberú 9 najzaujímavejších. Ich autori a autorky získajú jedinečnú možnosť rozvinúť ich a realizovať do podoby krátkeho dokumentárneho filmu. To všetko pod inšpirujúcim lektorským vedením s dôrazom na dramaturgickú výstavbu a systematickú prácu na vlastnom filmovom projekte.

Zoznam filmov (69′)

Kousky
dokumentárny film, Matej Mikloš

Príkrasa
dokumentárny film, Eliška Urmínová, Marek Haring

23
dokumentárny film, Eva Gabrižová

Čarodejnice z Gorolie
dokumentárny film, Petr Turoň

Symbol
dokumentárny film, Kristína Žilinčárová

V riadkoch
dokumentárny film, Peter Takács, Pavla Rachelová