Ozveny Cineama (pre mládež)

výbery zo súťažných filmov
Kedy:
[62']
Kde:
Scénická žatva 2023, vizuál

Premietanie úspešných filmov zo súťaže Cineama

Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Koná sa od roku 1993 a nadviazala na podujatia, ktorých história siaha až do roku 1960. Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokumentárny film a publicistika, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip.

Ozveny Cineama 2022 (62′)

pásmo ocenených filmov detských a mládežníckych autorov

Life for School
animovaný film, Nataša Strelová

Matematika
animovaný film, kolektív tábora ANIMOsCool

Kyberšikana
publicistika, kolektív žiakov OAMT

Umelci v kutici
experiment, kolektív ZUŠ, Ľubica

Hlava v oblakoch
animovaný film, Janka Pétková

Plastiformis
animovaný film, Samuel Sčerbák

Nebuď sprostý, recykluj!
hraný film, Ateliéry Levanduľa

Domáce (m)učenie
animovaný film, Ema Kraščeničová

Silent Home
hraný film, Daniel Mokryš, Tomáš Vranovič

Kolobeh
animovaný film, Veronika Valentová

Kým sa neminie…
animovaný film, Barbora Šustrová

Výhra
hraný film, Samuel Kubina