Peniažky

DS ZUŠ Slovenská Ľupča
Program je vhodný pre deti.
Kedy:
Sobota 2. 9. 2023 o 13:30 hod.
[15']
Kde:
Peniažky (DS ZUŠ Slovenská Ľupča) 2

Miesto Peniažky sa nachádza medzi Slovenskou Ľupčou a Podkonicami a názov je odvodený od schránok morských mäkkýšov, ktoré sa ukladali na morskom dne a nachádzame ich v usadených horninách. Pretože sú okrúhle a pripomínajú mince, nálezisko nesie chotárny názov Peniažky. To, že sa skamenené dukáty nachádzajú práve tu, je prisudzované čertom, ktorí uniesli pani spolu s jej hrádkom, ktorý stál nad Priechodom a zhodili ho smerom na východ od Ľupče.