Ženba

Divadlo „A“ a SHANTI, Prievidza
Réžia: Peter Palik

Víťaz kategórie II. Prúdy tradičného divadla na celoštátnej súťaži Belopotockého Mikuláš

Po úspešných naštudovaných inscenáciách podľa Goldoniho (Škriepky) a Molièra (Lakomec) sme sa rozhodli triptych klasických dramatických textov uzavrieť Gogoľovou komédiou Ženba. Výber tejto hry ovplyvnilo viacero faktorov, ale najdôležitejšie bolo zrejme to, že tento titul svetovej klasiky bol prvým naštudovaným dielom prievidzského ochotníckeho súboru pri jeho vzniku v roku 1953. Tento fakt nebolo možné ignorovať. V jubilejnej 70. sezóne nám to ponúklo jedinečnú možnosť zložiť tak symbolickú poklonu zakladateľom nášho súboru.

Gogoľ vo svojej hre predstavuje množstvo komických situácií a vytvára v nich veľký priestor pre hereckú prácu. Je to ďalšia výzva pre náš súbor, ktorý je dnes naozaj v dobrej kondícii. Dej hry sme zaodeli do trochu súčasnejších reálií a myslím si, že mu to vôbec neublížilo. Práve naopak, zvýraznilo to atraktivitu hry a potvrdilo to jej nadčasovosť. 

O divadle „A“ a divadle SHANTI

V roku 2023 oslávil súbor Divadla „A“ významné jubileum – 70. rokov na scéne. Počas svojej existencie naštudoval desiatky domácich aj svetových inscenácií. Videli ich diváci nielen na Slovensku, ale aj na mnohých festivaloch v zahraničí (Rakúsko, Česko, Slovinsko, Švédsko, Litva, Belgicko, Španielsko, Ukrajina, Maďarsko atď.). Zatiaľ najvýznamnejšou udalosťou v histórii divadla bola jeho účasť na 14. svetovom festivale amatérskeho divadla Mondial du Théâtre v Monaku v roku 2009, kde uviedlo inscenáciu B. Brechta Malomeštiakova svadba v réžii Jozefa Krasulu. Dôkazom dlhodobej vysokej úrovne jeho práce je aj dvojnásobné najvyššie ocenenie, aké môže amatérske divadlo na Slovensku získať – Cena za tvorivý čin roka na Scénickej žatve v Martine (1997 – V.H.V: Záveje, r.: M. Babiak, 2011 – A. Paasilinna: Chlpatý sluha pána farára, r.: J. Krasula). Od roku 1991 Divadlo „A“ spolupracuje s Divadlom Shanti. 

Preklad: Ján Štrasser
Dramatizácia, úprava, dramaturgia: Peter Palík
Scénografia: Miroslav Soukup
Kostýmy: Viera Boronkayová
Hudba: Daniel Špiner
Foto a grafika: Maximilián Kormaňák
Zvuk: Juraj Grom, Branislav Mečár
Svetlo: Marián Bullo

Osoby a obsadenie
Agafja Tichonovna: Nela Jakubisová/Jarmila Bakusová
Arina Pantelejmonovna: Eva Lišková
Fiokla Ivanovna: Michaela Vrábová/Bianka Bartošová
Podkolesin: Patrik Hostačný
Kočkariov: Richard Hlavatý
Praženicicin: Štefan Orság
Anučkin: Oliver Smida/Michal Cisík
Ževakin: Stanislav Baran
Duňaška: Anna Nedeljaková/Eva Cisíková