Festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva 101 (TS1)

Scénická žatva 2023, vizuál
Scénická žatva 2023
Na 101. ročníku festivalu Scénická žatva sa naučíte hrať, režírovať, písať, ale aj vyrábať kostýmy.

Minuloročným stým ročníkom sa dejiny Scénickej žatvy nekončia. Po stovke prichádza stojednotka a aj tá je nabitá programom podobne ako pred rokom. Okrem víťazných inscenácií a umeleckých prednesov z celého Slovenska si návštevníci festivalu môžu vybrať aj jednu zo 6 tvorivých dielní. „Chceli sme ochotníkom ponúknuť čo najširšie možnosti na rozvíjanie ich schopností. Tradične sa nám ako prvé naplnili herecké dielne, ale záujem je aj o dielňu réžie s Jánom Šimkom, písania dramatických textov s Karolom D. Horváthom či o kostýmovú tvorbu so Zuzu Hudekovou,“ vymenúva programový riaditeľ festivalu Matej Moško.

Novinka Národného osvetového centra je aj zmena tradičného časopisu Javisko na webový magazín s názvom javisko.sk. Nový divadelný portál bude mať svoje miesto aj na Scénickej žatve. V bezplatnej kritickej dielni javisko.sk účastníci získajú praktické skúsenosti s kritickým myslením o divadle a hodnotením divadelného diela, vyskúšajú si písanie recenzie, úvahy, ale aj anotácie či tvorby rozhovoru. „Tie najpodnetnejšie práce, ktoré počas workshopu vzniknú, samozrejme, budeme publikovať aj na online platforme javisko.sk,“ doplnila šéfredaktorka nového portálu Diana Laciaková.

Program najstaršieho stredoeurópskeho festivalu amatérskeho divadla pripravuje Národné osvetové centrum v spolupráci s mestom Martin a Turčianskym kultúrnym strediskom. „Trochu som sa bál, že po minuloročnom vzopätí síl sponzorov, mesta a ministerstva kultúry bude tento rok veľmi náročný. Predsa len 101, to neznie tak sexi ako 100. Podporou a záujmom ľudí a inštitúcií som zatiaľ veľmi príjemne prekvapený,“ dodáva so zjavnou úľavou programový riaditeľ festivalu Matej Moško.

Festival Scénická žatva je vrcholnou prehliadkou ochotníckeho divadla, na ktorej sa predstavia víťazné ochotnícke divadelné súbory a recitátori z celoštátnych postupových súťaží ako Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, FEDIM či Hviezdoslavov Kubín. Festival organizuje Národné osvetové centrum, štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.