2003 Antigona čb foto © Filip Lašut
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Antigona (L‘amour)

Divadlo Pôtoň pri MsKS v Leviciach
Tvorivý čin roka 2003 za inscenáciu Antigona (L‘amour)

Autor textu: Sofokles
Réžia: Iveta Jurčová

Autor fotografií: Filip Lašut

O inscenácii

Pri hodnoteniach jednotlivých inscenácií sa budem viac pristavovať pri problémooch ako pri pozitívach. Nech mi to drahí tvorcovia a ctení čitatelia prepáčia.

(…)

Levičania prišli so zaujímavou koncepciou. Do popredia Sofoklovej hry, tam, kde pôvodne stála Antigona a jej morálny apel, položili Isménu s jej sebatrýzňou. Nemalým prekvapením tohto kroku však je, že dramaturgia inscenácie mladých a sviežich divadelníkov akoby dávala za pravdu viac nekonajúcej, konformnej Isméne než nositeľke Sofoklových hodnôt Antigone. Základným prvkom inscenácie paradoxne nebolo slovo (ako to pri uvádzaní antických hier často býva), ale obraz. Predstavenie, výtvarne veľmi efektné, sa však po čase začalo v prebujnenej obraznosti topiť. Často bol totiž javiskový obraz len ornamentom, lyrickou figúrou bez väčšieho vzťahu k deju či téme (s výnimkou skutočne vynikajúcej práce s rekvizitou — Kreónovým trónom). Antigona (L“amourt) vyznela teda skôr ako formalistická hračka než vážne slovo k večnému problému.

Jozef Koleják (Scénická žatva – súboj formy s obsahom)

Celé hodnotenie Jozefa Kolejáka ako aj príspevky o budúcnosti Scénickej žatvy od Olega Dlouhého či Karola Horvátha si môžete prečítať v archívnom čísle časopisu javisko z roku 2003.

Javisko 2003 – výber pre SŽ

V časopise Javisko 6/2003 o Scénickej žatve 2003
  • Scénická žatva – súboj formy s obsahom (Jozef Koleják)
  • Ako sme sa stali Dr. Amateurgami! (Kristína Farkašová)
  • Kritika očami metodika (Maroš Krajčovič)
  • Šesť dní režisérom (Barbora Zamišková, Adriana Totiková)
  • Dočkáme sa dôstojných podmienok? (Oleg Dlouhý)
  • Príspevok k diskusii o organizácii amatérskych divadelných festivalov na Slovensku (Karol Horváth)
A toto ste už videli?

Súťažte so Scénickou Žatvou