2013 Bol raz jeden človek (c) Erik Bartoš
Videozáznam ste mohli sledovať od 14. 12. do 20. 12. 2020

Bol raz jeden človek

Detský divadelný súbor Zrkadlo z Kremnice
Tvorivý čin roka 2013 za inscenáciu Bol raz jeden človek

Autor textu: Daniil Charms
Réžia: Peter Luptovský

Autor fotografií: Erik Bartoš

O inscenácii

Bol raz jeden človek (DDS Zrkadlo, Kremnica) je inscenáciou rovnomennej poviedky Daniila Charmsa. Režisérovi Petrovi Luptovskému sa na malej textovej ploche podarilo výnimočne presne zachytiť nesmierne silnú tému ľudskej existencie. Vtipné intertextuálne konotácie vznikajú napríklad aj tým, že Luptovský v tomto prípade pracuje s detskými a mládežníckymi hercami, teda presne s tou skupinou ľudí, ktorú Charms, popri starcoch, najviac neznášal. Prostredníctvom remeselne zvládnutých postupov tak vytvára pevný inscenovaný javiskový tvar. Na druhej strane však môžeme sledovať aj veľmi vtipný performatívny moment. Na javisku sa totiž stretávajú rôzne vekové skupiny hercov, ktoré vekovo zhruba obsiahnu celú škálu základnej školy. A je jasné, že moment narodenia, a doslova vypadnutia a následného zastrčenia z/do matkinho lona vnímajú úplne inak deviatak a prvák na základnej škole.

Miroslav Zwievelhofer (Divadlu tu a teraz. In Javisko 3/2013)

V časopise Javisko 3/2013 o Scénickej žatve 2013
  • Divadlo tu a teraz (Miro Zwiefelhofer)
A toto ste už videli?

Súťažte so Scénickou Žatvou